ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: IAM

ОБУЧЕНИЕ IAM СЕ ПРОВЕДЕ В ПРИМОРСКО
30.08.2021 г.
В периода 29-30 август 2021 г., в Приморско, България, се проведе обучение за треньори по проект IAM за насърчаването на интегритета за борба с уреждането на мачове чрез обучение на млади спортисти, приоритет на програма Еразъм+ Спорт. Основната идея на проект IAM е да допринесе за борбата с тази международна съвременна заплаха за спорта чрез обучение на младите спортисти с цел да се запази прозрачността, честната игра и уважението към другите на най-ранно ниво на спортна дейност. Предизвикателствата, породени от манипулирането на спортни срещи, днес се нуждаят от силно сътрудничество на европейско и международно ниво, за да се защити бъдещето на спорта, както и неговата етика и интегритет.

По време на двудневното обучение участниците бяха запознати с „Наръчник за борба с манипулирането на спортни резултати, чрез обучение на млади спортисти“, с данни за този феномен в спорта, с доклад и анализ на моментната ситуация в държавите-партньори по проекта относно политиките и практиките за борба с манипулациите на спортни резултати.

Основни теми в обучението бяха:
• Дефиниция на „уреждането на мачове“
• Кой може да участва в манипулацията на спортни резултати?
• Форми на манипулация на спортни резултати
• Защо спортът е изправен пред това предизвикателство?
• Кой гарантира справедливост и законност в спорта?
• Има ли спортове, които са по-податливи от други?
• Какво може да се направи, за да се избегне манипулацията на спортните резултати?
• Етично взимане на решения;
• Етични проблеми в спорта;
• Увеличете уменията на младите спортисти за етично взимане на решения;
• Как да бъде запазен интегритетът в спорта?
• Ролята с треньорите и родителите;
• Анализ на случаите на манипулация на спортни резултати;
• Различни перспективи на проблемите с прозрачността и последствията от манипулацията на спортни резултати;
• Национално и европейско законодателство и политики
• Европейски и международни агенции за спортен интегритет.

Спортът съчетава, в едно балансирано цяло, качествата на тялото, волята и ума. Обучението, придобито чрез спорт може да предаде морални ценности на младите хора и да им помогне да развият етос – ценностно мислене през целия живот, което ще ги овласти в борбата с насилието, зависимостите и престъпността.

Цели на обучението:
• Да представи възможности, при които спортът улеснява предаването на ценности;
• Да повиши осведомеността относно основните принципи на Олимпизма;
• Да разясни социалните ползи на спорта.

Обучението предостави основна информация, ресурси и идеи, които да подпомогнат треньори по вид спорт при разработването на обучителни сесии за млади спортисти на тема: справяне с явлението, наречено „уреждане на мачове“. Те могат да запознаят младите спортисти и с някои от ключовите теми и да изберат някои от предоставените ресурси, за допълнително обучение.

Проект IAM /Насърчаване на Интегритета за борба с Уреждането на Мачове чрез Обучение на Млади Спортисти/ в съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.