Проект: HEPA SUN

ДЕТСКИ СПОРТЕН ПРАЗНИК HEPA SUN СЕ ПРОВЕДЕ В КЛИСУРСКИ МАНАСТИР
26.08.2022 г.
В периода 24-26 август 2022, в Клисурски манастир „Св.св. Кирил и Методий, в рамките на летен лагер в манастира, организиран от организирано от Неделно училище при храм „Рождество Христово“, Неделно училище при храм „Св. Мчца Параскева“, Асоциация на българите боледуващи от алергични и белодробни заболявания, Театрална компания „Празното Пространство“ се проведе детски спортен празник, част от пилотните дейности в рамките на инициативата HEPA SUN. По време на събитието децата имаха възможност да се запознаят с иновативни методи за здравословен и активен начин на живот и положителните аспекти на регуларните спортни дейности, с цел да бъде зародена любов към движението още в съвсем ранна възраст.

„Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст“ (Sports, health and fUn for preschool childreN/SUN) е проект който има за цел да научи деца и младежи на здравославен начин на живот и да им даде добър, полезен и ползотворен старт в живота. Проектът има за цел да повиши информираността по въпроси, свързани с необходимостта от физическа активност като основа на здравословен начин на живот, промяна на навиците на децата в предучилищна възраст и техните семейства както в градските, така и в извънградските райони. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 7 партньорски организации от шест Европейски държави – Босна и Херцеговина, България, Италия, Португалия, Словения и Хърватия. Проект „Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст“ (Sports, health and fUn for preschool childreN/SUN) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.