Проект: HEPA

Въпросници по проект HEPA-S
26.05.2021 г.
Целта на проект HEPA (Health Enhancing Physical Activity), е да насърчи участието в спорт и физическа активност на лица над 65 годишна възраст, чрез разработка на нови програми за масов спорт, подходящи за 3 от най-често срещаните здравословни проблеми на тази целева група - болки в гърба, сърдечно-съдови заболявания и остеопороза, като по този начин проектът ще се опита да подкрепи прилагането на Насоките на ЕС за физическа активност.

Една от първите дейности по проекта е анализ на местната среда и потребностите на целевите групи. Можете да подкрепите изследването чрез попълване на въпросник от групата, към която принадлежите:


Въпросник за лица над 65 години

Въпросник за треньори по вид спорт и кинезитерапевти

Въпросник за лични лекари и медицински специалисти