ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Football as a seed for gender equality

ПРОЕКТ FOOTBALL AS A SEED FOR GENDER EQUALITY СЕ ПРОВЕЖДА В ИТАЛИЯ
04.09.2021 г.
В периода 01-08 септември 2021 г., в Кастел Волтурно, Италия се провежда мобилност по проект “Football as a Seed for Gender Equality”. Целта на проекта е да допринесе срещу дискриминацията и неравенството между половете чрез спорт. За да бъдат постигнати целите на проекта, асоциации от Австрия, България и Италия организират спортно състезание между 12 футболни отбора, смесени както от пол, така и от националност.

Това събитие е момент на среща и конфронтация между 60 момчета и момичета от страните партньори. Играейки и прекарвайки времето си заедно, младите спортисти се изправят пред участието на жените в спорта и се научават да разглеждат разликите между половете, културата и езика като добавена стойност, а не като пречка. Турнирът се провежда на три етапа: четвъртфинали, полуфинали и финал между 3 отбора.

По време на състезанието е организирана и конференция, фокусирана върху значението на спорта, равенството между половете и как да се предотврати насилието над жени. Тези дейности са комбинирани с кампании за повишаване на осведомеността в училищата за стереотипите на полов признак и предотвратяване на предразсъдъците и ниското участие на жените в спорта.

Въпреки че спортът е феномен, който включва както мъже, така и жени, той се характеризира с дълбоки различия между половете: мъжете участват повече в спорта, отколкото жените. По-специално, участието на жените е много ниско в спортове като футбола, който в колективното въображение се приема за „мъжки спорт“ и не е подходящ за жени. По-ниското участие на жените е следствие от половите роли, наложени от обществото, които неизбежно влияят върху желанията, интересите и стремежите на момчетата и момичетата.

Имайки тези констатации предвид, както и наличните статистически данни, с този проект искаме да допринесем за увеличаване на активното участие на жените в спорта, разбиване на половите стереотипи и да стигнем до заключението, че няма мъжки или женски спорт, но всеки трябва да се чувства свободен да следва своите стремежи, чувствайки се свободен от кондициониране.

Проект Football as a seed for gender equality е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.