ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Football as a seed for gender equality

АРБС е партньор в проект Football as a seed for gender equality
14.01.2021 г.
Целта на проект „Football as a seed for gender equality“ е да допринесе срещу дискриминацията и неравенството между половете чрез спорт. Въпреки че спортът е феномен, който включва както мъже, така и жени, той се характеризира с дълбоки различия между половете: мъжете участват повече в спорта, отколкото жените. По-специално, участието на жените е много ниско в спортове като футбола, който в колективното въображение се приема за „мъжки спорт“ и не е подходящ за жени. По-ниското участие на жените е следствие от половите роли, наложени от обществото, които неизбежно влияят върху желанията, интересите и стремежите на момчетата и момичетата.

Имайки тези констатации предвид, както и наличните статистически данни, с този проект искаме да допринесем за увеличаване на активното участие на жените в спорта, разбиване на половите стереотипи и да стигнем до заключението, че няма мъжки или женски спорт, но всеки трябва да се чувства свободен да следва своя стремежи, чувствайки се свободен от кондициониране. За да постигнат целите на проекта, асоциации от Италия, Австрия и България ще организират спортно състезание между 12 футболни отбора, смесени както от пол, така и от националност. Това събитие ще бъде момент на среща и конфронтация между 60 момчета и момичета от страните партньори. Играейки и прекарвайки времето си заедно, младите спортисти ще се изправят пред участието на жените в спорта и ще се научат да разглеждат разликите между половете, културата и езика като добавена стойност, а не като пречка. По време на това състезание ще бъде организирана конференция, фокусирана върху значението на спорта, равенството между половете и как да се предотврати насилието над жени. Тези дейности ще бъдат комбинирани с кампании за повишаване на осведомеността в училищата за стереотипите на полов признак и предотвратяване на предразсъдъците и ниското участие на жените в спорта.

Проект Football as a seed for gender equality е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.