Проект: Football as a seed for gender equality

04.09.2021
В периода 01-08 септември 2021 г., в Кастел Волтурно, Италия се провежда мобилност по проект “Football as a Seed for Gender Equality”. Целта на проекта е да допринесе срещу дискриминацията и неравенството между половете чрез спорт. За да бъдат постигнати целите на проекта, асоциации от Австрия, България и Италия организират спортно състезание между 12 футболни отбора, смесени както от пол, така и от националност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.07.2021
- КОГА: 01.09.2021 – 08.09.2021 - КЪДЕ: Кастел Волтурно, Италия - УЧАСТНИЦИ: 20 младежи (12 мъже и 8 жени) + 2 членове на организацията от всяка партньорска държава - НИВО НА ФУТБОЛНИ УМЕНИЯ: Аматьори - ВЪЗРАСТ: 16 - 30 години
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.01.2021
Целта на проект „Football as a seed for gender equality“ е да допринесе срещу дискриминацията и неравенството между половете чрез спорт. Въпреки че спортът е феномен, който включва както мъже, така и жени, той се характеризира с дълбоки различия между половете: мъжете участват повече в спорта, отколкото жените. По-специално, участието на жените е много ниско в спортове като футбола, който в колективното въображение се приема за „мъжки спорт“ и не е подходящ за жени. По-ниското участие на жените е следствие от половите роли, наложени от обществото, които неизбежно влияят върху желанията, интересите и стремежите на момчетата и момичетата.
ВИЖ ПОВЕЧЕ