ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Fit Kids

АРБС е партньор в проект Sport for Every Child: Fit Kids
06.01.2021 г.
Проект Sport for Every Child: Fit Kids насърчава социалното включване и равните възможности. Основната цел на този проект е да се разработи модулна методология за физическо възпитание със спортни активности, спортни игри и упражнения за деца и младежи с психични разстройства, нарушения в развитието и други увреждания. Екипът на проекта ще се съсредоточи върху групите, които трябва да преодолеят повече препятствия при извършването на спортните активности, игри и упражнения. Подходящо е за деца със СДВХ, Биполярно разстройство, Тревожност, Травма и Стрес-свързани разстройства, Деструктивно поведение, Импулсивно поведение и нарушения на импулсния контрол, Депресивни разстройства, Обсесивно-компулсивни и свързаните с тях разстройства, Аутизъм и Ниска когнитивна способност. Модулният подход ще отговаря на нуждите на разстройството на отделното лице и ще бъде структуриран за да бъде използван от учители, а също и от родители на деца с психични разстройства.

Интелектуални продукти:
1. Онлайн проучване преди и след определено събитие с децата (младежи с ментални разстройства):
• Проучване преди събитие: идентифициране на физическите активности, които децата/младежите с психични разстройства предпочитат, какви са техните очаквания, проблемите и негативните последици, с които се сблъскват, възгледите им върху спорта, игрите и упражненията, здравословните проблеми, които възникват поради липса на физическа активност;
• Проучване след събитие: въпросниците на децата/младежите от спортните събития „Fit Kids“, по време на които те ще изпробват висококачествените модулни методологии за физическо възпитание за деца/младежи с психични разстройства, данните от които ще бъдат използвани за цялостен анализ и оценка;
• Корекция и финализиране на висококачествените модулни методологии за физическо възпитание за деца/младежи с психични разстройства.
2. Ръководство с добри практики в областта на мотивирането на деца и младежи с психични разстройства, нарушения в развитието и други увреждания: партньорите ще се съсредоточат върху групите, които трябва да преодолеят повече препятствия при извършването на спортните активности, игри и упражнения като тези със: СДВХ, Биполярно разстройство, Тревожност, Травма и Стрес-свързани разстройства, Деструктивно поведение, Импулсивно поведение и нарушения на импулсния контрол, Депресивни разстройства, Обсесивно-компулсивни и свързаните с тях разстройства, Аутизъм и Ниска когнитивна способност;
3. Наръчник с описания на различни психични разстройства, нарушения в развитието и други увреждания. Той ще включва:
• Висококачествена модулна методология за физическо възпитание със спортни активности, спортни игри и упражнения за деца и младежи с психични разстройства, нарушения в развитието и други увреждания;
• Добри практики и концепции за мотивиране на децата да бъдат физически активни;
• Описание на различни видове психични разстройства, заболявания и увреждания. Инструкции за това за какво трябва да се грижим според разстройството и спортната активност.
4. Портал за електронно обучение, който ще включва целия разработен материал: Платформа за електронно обучение с всички разработени образователни материали, включително разработените спортове, игри и упражнения за деца с психични разстройства;
5. Висококачествена модулна методология за физическо възпитание със спортни активности, спортни игри и упражнения за деца и младежи с психични разстройства;
6. Уъркшоп за тренировъчната програма „Fit Kids” за учители, треньори и доброволци от местни спортни организации и училища, които работят с деца с психични разстройства;
7. Изпълнение на онлайн тренировъчната програма „Fit Kids” за учители, треньори и доброволци от провинциални спортни организации и училища, които работят с деца с психични разстройства.

Проект Fit Kids е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и е съвместно партньорство на 7 държави – България, Словения, Италия, Румъния, Швеция, Сърбия и Турция.