Проект: Europe is moving

МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС EUROPE IS MOVING СЕ ПРОВЕДЕ В МАДРИД
16.12.2021 г.
В сряда, 15 декември в централата на Universidad Pontificia de Comillas в Мадрид се проведе Международния конгрес Europe is Moving.

Конгресът обобщи извършените дейности и проучвания, реализирани по проекта "Europe is Moving: Sport inclusion through media", съфинансиран по програма Еразъм+. Целта му е да насърчи медиите да участват по-активно и по-ефективтно в насърчаването на социалното включване и равните възможности чрез спорта. Партньорските организации, реализирали проекта са България (Асоциация за развитие на българския спорт), Испания (España se Mueve) и Словения (Radio Capodistria).

В първата част на конгреса бяха представени и анализирани резултатите от проучванията, проведени в трите държави през последните две години и се установи степента на медийното разпространение върху дейностите за насърчаване на социалното включване и равните възможности чрез спорта.

Втората част беше проведена под формата на дискусионен форум по темата на проекта, в който експерти, представители на медиите и неправителствения сектор обмениха опит, дефинираха предизвикателствата и предложиха решения за тяхното преодоляване. Първият панел беше посветен на медиите, а вторият на субектите, които стартират промоционални инициативи в гореспоменатата област.

Участници в конгреса бяха представители на Висшия спортен съвет, Регион Мадрид и посолствата на България и Словения като събитието се излъчваше и на живо в интернет.

Константин Занков, член на УС на АРБС беше лектор по време двете части на конгреса. Като заключителна част от проекта предстои подписване на меморандум за бъдещо сътрудничество между партньорските организации.