17.01.2020
В периода 13.01 - 16.01.2020 г. в Мадрид, Испания се проведе първа среща по проект “Europe is moving”, реализиран съвместно от партньорски организации от България, Испания и Словения. От страна на “Асоциац...
23.12.2019
Ежедневно в личното си, социално или професионално поле можем да видим всички предизвикате...