ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект ENDURANCE

АРБС ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ ENDURANCE
08.06.2022 г.
На 08 юни 2022, в Боровец, България, Асоциация за развитие на българският спорт с помощта на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“, към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ проведе обучение в рамките на проект „ENDURANCE“, който се изпълнява в партньорство с осем партньори от седем държави (Белгия, България, Хърватия, Финландия, Италия, Словакия и Испания). По време на обучението бяха дискутирани и обсъдени теми като управление, администриране и отчитане на проекти, насоки и практически препоръки към работата на онлайн интерактивна платформата за обучение „ENDURANCE“, практически задачи и форми на създаване и администриране на бизнес проекти.

Връзките между спорта и предприемачеството са многобройни, но спорадично се признават и рядко се капитализират. Двата сектора рядко се срещат заедно в ПОО /Професионално образование и обучение/ като ефективно свързани домейни със синергични връзки: оттук и необходимостта от така необходимите предприемачески компетенции поради ниското ниво на предприемачески модули в спортно-ориентираните дисциплини и липсата на персонализирано обучение по предприемачество. ENDURANCE „преосмисля“ преподаването и изучаването на предприемачеството въз основа на взаимно допълващи се и общи черти между спорта и предприемачеството като решителност, постоянство, самоувереност, издръжливост, спазване на правилата, работа в екип, увереност в себе си, състезание, успех / неуспех, и т.н.

ЦЕЛТА НА ENDURANCE Е ДА ВЪЗРОДИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДУХ И ДА МОДЕРНИЗИРА НАЧИНА, ПО КОЙТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СЕ ПРЕДСТАВЯ а също така и:
1) Картографиране на динамиката на спорта и предприемачеството, общи черти и връзки за устойчива кариера на учащите в ПОО и спортни системи;
2) Разработване на индивидуално обучение и инструменти за предприемачество;
3) Създаване на онлайн интерактивна платформа за ENDURANCE обучение (виртуално и смесено обучение);
4) Поддържане на резултатите и насърчаване на прилагането им в ПОО и спортните екосистеми;
5) Развиване на предприемаческия и спортния дискурс на ниво политики със Зелената книга ENDURANCE.

Проект „ENDURANCE“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.