Проект ENDURANCE

АРБС ВЗЕ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА ОНЛАЙН ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ENDURANCE
15.09.2021 г.
На 15 Септември 2021 г., Асоциация за развитие на българския спорт взе участие в международна онлайн партньорска среща по проект ENDURANCE, който обединява осем партньори от седем държави (Белгия, България, Хърватия, Финландия, Италия, Словакия и Испания). В дискусията проведена сред партньорите бяха засегнати теми като управление, администриране и отчитане на проекта, насоки и практически препоръки към актуализиране на състоянието на онлайн платформата на проекта, осигуряване, мониторинг и оценка на качеството на интелектуалните продукти, както и въпроси свързани с разпространение и визия на проектните цели и задачи.

Връзките между спорта и предприемачеството са многобройни, но спорадично се признават и рядко се капитализират. Двата сектора рядко се срещат заедно в ПОО /Професионално образование и обучение/ като ефективно свързани домейни със синергични връзки: оттук и необходимостта от така необходимите предприемачески компетенции поради ниското ниво на предприемачески модули в спортно-ориентираните дисциплини и липсата на персонализирано обучение по предприемачество. ENDURANCE „преосмисля“ преподаването и изучаването на предприемачеството въз основа на взаимно допълващи се и общи черти между спорта и предприемачеството като решителност, постоянство, самоувереност, издръжливост, спазване на правилата, работа в екип, увереност в себе си, състезание, успех / неуспех, и т.н.

ЦЕЛТА НА ENDURANCE Е ДА ВЪЗРОДИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДУХ И ДА МОДЕРНИЗИРА НАЧИНА, ПО КОЙТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СЕ ПРЕДСТАВЯ В ПОО И ДА:
1) Картографиране на динамиката на спорта и предприемачеството, общи черти и връзки за устойчива кариера на учащите в ПОО и спортни системи;
2) Разработване на индивидуално обучение и инструменти за предприемачество;
3) Създаване на онлайн интерактивна платформа за ENDURANCE обучение (виртуално и смесено обучение);
4) Поддържане на резултатите и насърчаване на прилагането им в ПОО и спортните екосистеми;
5) Развиване на предприемаческия и спортния дискурс на ниво политики със Зелената книга ENDURANCE.

По време на срещата консорциумът обсъди общия график за изпълнение на проекта, определяйки сроковете и съответните задължения през следващите месеци. По-специално, партньорството ще разработи обучителната платформа, планирана по проекта до края на 2020 г.: официалният уебсайт на ENDURANCE ще представлява хранилище на резултатите от проекта, резултатите, новините и контактите. Ще последва картографиране на моментната ситуация, за да се идентифицират основните тенденции, проблеми, най-добри практики и системи за политическа подкрепа в страните, представени в Консорциума. По-специално партньорите ще бъдат фокусирани върху намирането на общи черти между спорта и предприемачеството. Това картографиране ще завърши с окончателен доклад, който ще бъде достъпен онлайн до юли 2021 г.

Проект ENDURANCE е съфинансиран по програма Еразъм + на Европейската комисия.