Проект ENDURANCE

Уебсайтът на ENDURANCE е достъпен онлайн
08.02.2021 г.
Уебсайтът на ENDURANCE вече е онлайн на адрес https://enduranceproject.eu/index.php и предоставя точна информация за целите на проекта, дейностите и резултатите. Платформата ще съдържа цялата информация за проекта.

ENDURANCE „преосмисля“ преподаването и изучаването на предприемачество въз основа на взаимно допълващи се и общи черти между спорта и предприемачеството - решителност, постоянство, самоувереност, издръжливост, спазване на правилата, игра в екип, самостоятелност, конкуренция, успех / неуспех и т.н.

Достъпната и лесна за използване платформа е изградена от испанския партньор IWS (Интернет уеб решения) и ще бъде постоянно актуализирана от партньорството по време на изпълнението на проекта.

Уебсайтът на ENDURANCE е достъпен на седем езика (български, хърватски, английски, финландски, италиански, словашки и испански) и е съставен от множество секции, безплатно достъпни за всички навигатори.


ПРОЕКТ: ENDURANCE ще разработи иновативни решения за обучение и инструменти за подобряване и развитие на предприемаческото образование и обучение в екосистемата на ПОО (IVET, висше ПОО и продължаващо образование и обучение по висше образование, обучение на възрастни и продължаващо обучение) чрез използване на, по иновативен и оперативен начин, връзките между спорта и предприемачеството.

ENDURANCE се координира от осем партньори от седем държави - Белгия, България, Хърватия, Финландия, Италия, Словакия и Испания, и се съфинансира от програма Еразъм + на Европейската комисия.

За допълнителна информация относно ENDURANCE и други инициативи: enduranceproject.eu