ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект ENDURANCE

08.06.2022
На 08 юни 2022, в Боровец, България, Асоциация за развитие на българският спорт с помощта на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“, към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ проведе обучение в рамките на проект „ENDURANCE“, който се изпълнява в партньорство с осем партньори от седем държави (Белгия, България, Хърватия, Финландия, Италия, Словакия и Испания). По време на обучението бяха дискутирани и обсъдени теми като управление, администриране и отчитане на проекти, насоки и практически препоръки към работата на онлайн интерактивна платформата за обучение „ENDURANCE“, практически задачи и форми на създаване и администриране на бизнес проекти.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.09.2021
На 15 Септември 2021 г., Асоциация за развитие на българския спорт взе участие в международна онлайн партньорска среща по проект ENDURANCE, който обединява осем партньори от седем държави (Белгия, България, Хърватия, Финландия, Италия, Словакия и Испания). В дискусията проведена сред партньорите бяха засегнати теми като управление, администриране и отчитане на проекта, насоки и практически препоръки към актуализиране на състоянието на онлайн платформата на проекта, осигуряване, мониторинг и оценка на качеството на интелектуалните продукти, както и въпроси свързани с разпространение и визия на проектните цели и задачи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.02.2021
Уебсайтът на ENDURANCE вече е онлайн на адрес https://enduranceproject.eu/index.php и предоставя точна информация за целите на проекта, дейностите и резултатите. Платформата ще съдържа цялата информация за проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.11.2020
На 5 ноември 2020 г., Асоциация за развитие на българския спорт взе участие в стартиращата онлайн среща по проект ENDURANCE, съфинансиран по програма Еразъм Плюс на Европейската комисия, която обединява осем партньори от седем държави (Белгия, България, Хърватия, Финландия, Италия, Словакия и Испания). Първата среща по проекта, първоначално планирана да се проведе в Братислава, Словакия, беше реализирана в онлайн режим поради ограниченията на COVID-19.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.08.2020
Спортът е най-популярната развлекателна дейност, която от векове е важен елемент на обществото. Предприемачеството също е интегрална част от обществата от векове, като подпомага хората да израстват социално и икономически. Европа инвестира много в образованието по предприемачество (ОП), за да поддържа икономическия растеж и социалното включване. ЕС също така признава необходимостта да се преосмисли начина на идентифициране, преподаване и възпитание на предприемачеството. Връзките между спорта и предприемачеството са многобройни, но рядко се разпознават и рядко се ползват в максимален капацитет. Двете рядко се срещат заедно в ПОО /професионално образование и обучение/ като ефективно свързани дейности със синергични връзки: оттук и необходимостта от придобиване на важни предприемачески компетенции поради ниското ОП в спортно-ориентираните дисциплини и липсата на специално обучение по предприемачество.
ВИЖ ПОВЕЧЕ