ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Empowering Women Athletes

17.05.2022
На 16 и 17 май, 2022г. се проведе международна онлайн среща по проект EWA – Empowering Women Athletes: Tackling Feminine Abuse, Violence and Discrimination in EU Sports Clubs (Овластяване на жените спортисти: борба с насилието над жени и насилието и дискриминацията в спортните клубове в ЕС). По време на срещата бяха обсъдени изпълнените и предстоящите дейности по проекта, готовите обучителни материали и провеждането на обучителен курс за ролята на спортните професионалисти в борбата с насилието и дискриминацията срещу жените в спорта. В срещата, от страна на Асоциация за развитие на българския спорт, взеха участие Диян Атанасов и Емилия Цанова.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.02.2022
Проект “EWA - Empowering Women Athletes: Tackling Feminine Abuse, Violence and Discrimination in EU Sports Clubs (Овластяване на жените спортисти: борба с насилието над жени и насилието и дискриминацията в спортните клубове в ЕС ), има за цел да създаде обучителни материали, стратегии и инструменти за овластяване на жени спортисти, да изследва моментното състояние и добрите практики в борбата с насилието срещу спортистки, както и провеждане на обучителен курс за ролята на спортните професионалисти в борбата с насилието и дискриминацията срещу жените в спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.02.2022
На 03.02.2022 г., се проведе онлайн среща по проект “EWA - Empowering Women Athletes: Tackling Feminine Abuse, Violence and Discrimination in EU Sports Clubs (Овластяване на жените спортисти: борба с насилието над жени и насилието и дискриминацията в спортните клубове в ЕС). В срещатa бяха обсъдени готовите обучителни материали по проекта /Наръчник „Стратегии и инструменти за овластяване на спортисти"/, бъдещата стратегия за разпространение на интелектуалните резултати, моментното състояние и добри практики в борбата с насилието срещу спортистки, както и бе обсъдено провеждането на обучителен курс за ролята на спортните професионалисти в борбата с насилието и дискриминацията срещу жените в спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.09.2021
На 24 септември 2021, в Национална спортна академия – сграда „Гургулят“ се проведе #BeInclusive събитие за обмяна на опит в сферата на адаптираните спортове, в което се представиха разнородни практики, сред които: Адаптиран баскетбол в НСА, Спортни практики на Паракидс, ФАФА-Балкани и Черноморска област, спортен клуб „Wonders“ и социалното предприятие „Малката къщичка“, баскетбол на колички или как спортът дава втори шанс да се върнеш в играта на живота, Спортни практики по адаптирани бойни спортове и такива за възрастни, адаптирани водни спортове и адаптирана физическа активност при рак на гърдата, предизвикателството на Спешъл Олимпикс “FitFive“, Хипотерапия, както и инициативите, подкрепени от програма Еразъм+ #Train4Inclusive, #Let’s Include, #Play’In Together – Playdagodgy, GoSport, EWA, Active in Sport again.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.12.2020
Empowering Women Athletes: Tackling Feminine Abuse, Violence and Discrimination in EU Sports Clubs (Овластяване на жените спортисти: борба с насилието над жени и насилието и дискриминацията в спортните клубове в ЕС). Спортът е средство за себеизразяване и реализация, както и сила в полза на гражданството и солидарността, докато в същото време насилието и дискриминацията срещу жените все още представляват непреодолими бариери пред установяването на присъствието на жените в нашите спортни клубове.
ВИЖ ПОВЕЧЕ