Проект „Спорт в Европа всеки ден” беше обявен за Успешна история и Добра практика
18.07.2018 г.
Проект „Спорт в Европа всеки ден” European everyday of sport беше реализиран в периода 2016-2017 година и беше насочен към подобряване на обмена на добри практики, приоритет на програма Еразъм +, като спомогна за откриване и насърчаване на добрите практики от първо и второ издание на Европейската седмица на спорта и насърчаване на участието в спорт и физическата активност. Конкретната тема това стратегическо партньорство беше фокусирана в разработването, идентификацията, насърчаването и споделянето на добри практики.
Преди няколко дни, Главна дирекция „Образование, Младеж, Спорт и Култура“ уведоми „Асоциация за развитие на българския спорт“, че проект #EUEverydaySport е избран за Успешна история и Добра практика от експерти на Главната дирекция. „Успешни истории“ са приключили проекти, които биват отличени заради тяхното въздействие, подпомагане на създаването на политики, иновативни резултати и/или креативен подход и могат да служат за вдъхновение на други организации се казва още в писмото на Европейската комисия. Селекцията на проектите е извършена възоснова на строги критерии и взимайки предвид тяхното качество, релевантност и резултати.

Партньорството на 7 държави, координирани от „Асоциация за развитие на българския спорт” изпълни различни дейности на местно, национално и международно ниво; съсредоточи своето внимание в събиране, развитие, идентифициране, анализиране, промоция и споделяне на добри практики от Европа и света, които могат лесно да се приложат в работата на експертите в посочените области. Проектът се фокусира също и в дейностите, организирани по време на първото и второто издание на "Европейската седмица на спорта" и събра всички добри практики реализирани през 2015 г. и 2016 г. в страните-членки. Тези добри практики са изключително полезни при планирането на следващите издания на "Европейската седмица на спорта" и други събития за насърчаване на здравето и физическа активност чрез засилено участие и равен достъп до спорта за всички.

Всички дейности в този проект бяха посветени на предоставяне на отворени ресурси с фокус върху конкретни целеви групи и възможности, за да се наложи движението като част от ежедневната програма на все повече и повече хора в Европа. Подобряване на доброто управление в спорта с бърз достъп до ресурси - Образователна платформа и Android / IPhone приложение - иновативна база данни на "спортни идеи" беше друг от продуктите на проекта и е налична на www.eusport.org. В тази база данни можете да заложите място на живеене, вашата професия, вашата възрастова група и базата ще ви даде идеи как можете да бъдате активни всеки ден. В платформата са налични и онлайн версиите на 8 практически насочени наръчника с добри практики, приложими при различни целеви групи.

Проект „Спорт в Европа всеки ден” European everyday of sport беше съ-финансиран от Европейската комисия, програма „Еразъм+” – Спорт – Стратегически партньорства в областта на спорта и Европейската седмица на спорта. Партньорството между България, Италия, Хърватска, Унгария, Литва, Полша, Словакия е комбинация от спортни, младежки и образователни институции с различен обхват на дейности.