ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Обучение чрез спорт

ETS наръчник и платформа по проект BHCCO
23.08.2019 г.
Проект "Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ е партньорство между 5 държави от България, Испания, Полша, Кипър и Италия, като един от партньорите е „Асоциация за развитие на българския спорт“. Негова цел е да насърчава доброволческите дейности в спорта, равните възможности и осъзнатостта на значението на здравословния начин на живот, чрез повишаване на участието в спорта за всички.


Един от резултатите на проект “Building healthy Communities, Changing Opportunities” е създаването на онлайн наръчник и интерактивна платформа към него. В ръководството са събрани и споделени добри практики и методики за обучение чрез спорт, които могат да бъдат прегледани и използвани от всеки. Те са насочени към всички образователни структури, както и към младежки работници, треньори, учители, доброволци, ментори и други образователни, спортни и неправителствени организации. Самият наръчник е публикуван в специално изготвената за целта платформа, където могат да бъдат открити и прегледани и други резултати от проекта - https://sportlearning.eu/.

С това международно партньорство, партньорите се надяват да подобрят качеството на живот, както в собствените си страни, така и на европейско и световно ниво, чрез увеличаване на спортната активност, обучение за здравословния начин на живот, спортната култура и използване на спорта като средство за обучение. Основна цел е всички да имат равен достъп и възможност за движение, спортуване и обучение, а също така и да въвлече младите хора в доброволчески дейности, като им покаже колко и защо са толкова важни те.

ETS наръчник по проект BHCCO:
  • Английски език: https://www.dropbox.com/s/1ljixcwd6zp28sc/Brochure_BHCCO-compressed.pdf?dl=0
  • Български език: https://www.dropbox.com/s/x7hfky98apck0hh/BHCCO_bg_21-01_compressed.pdf?dl=0

Проект "Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ /Building healthy Communities, Changing Opportunities/ е съ-финансирано по програма „Еразъм+“ – Спорт на Европейската комисия.