ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Обучение чрез спорт

9 изследователски констатации, които показват защо образованието се нуждае от спорт
03.11.2016 г.
За много хора спортът и образованието са в рязка опозиция. Едното е тривиално, другото – сериозно. Едното е игра, а другото – работа. Това разделение, което има своите корени в историческото и философско минало на Европа, може да се види ясно в областта на образованието, където на спорта (на физическото възпитание) често се приписва нисък статут, ограничен период от време в учебните програми и недостатъчни ресурси (link is external). За много родители спортът и другите организирани форми на физическа активност трябва да имат все по-маргинална позиция в рамките на образованието, за да може пораствайки, децата им да се съсредоточават върху "важните неща" в училище – тези неща, които ще ги доближат до професионалното обучение, до висшето образование или до работата.

С течение на времето тези нагласи са започнали да се променят, въпреки че промяната понякога е болезнено бавна. Появата на така наречената “пандемия от липса на физическа активност“ със сигурност е изиграла своята роля за промяната в отношението към спорта. Нивата на активност продължават да спадат, докато нивата на незаразните болести се увеличават. Спортът, като най-популярната и приятна форма на физическа активност за много хора, вече стои в центъра на политиките за обществено здраве, като евтин вид лекарство. В същото време са налице потвърждения за значителния финансов принос, който има спортът в различните му форми. Спортът е голям и бързо развиващ се сектор в рамките на европейската икономика, възлизащ на около 3% от общия БВП на Европа и около 3,5% от заетостта в ЕС. Образованието за възрастни реагира на тази ситуация с развитието на все повече и по-специализирани пътеки, от учители и треньори, за производството на спортни стоки, за спортни медии и др.

Има и друг аспект на връзката между спорта и образованието – развитието в научните изследвания едва наскоро го показват изцяло. Доказателства от образователни изследвания, психологията, невронауките и други дисциплини започват да сочат, че традиционното противопоставяне между образованието и спорта е погрешно, и че – без да говорим за намесата на бизнеса в образованието – спортът всъщност може да има ценен принос.

За да се обясни това смело твърдение, предлагам девет констатации от изследвания за въздействието на спорта и физическата активност, които показват, че активността – в допълнение към своите добре познати ползи за запазване на тялото здраво и във форма, добавя огромна стойност към образованието.

  • Спортът и физическата активност "подхранват" мозъка, помагайки му да работи, расте и функционира ефективно. Доказано е, че физическата активност води до дълбоки и трайни промени в мозъчните връзки и това директно повишава продуктивността на интелектуалния труд.
  • Спортът и физическата активност могат да подобрят ученето и паметта (link is external). Учащите с добра памет и способност да учат бързо имат значително предимство, което оказва влияние върху почти всеки аспект на техния опит в обучението на възрастни и отвъд него.
  • Дори и кратки, няколко минутни периоди на спорт и физическа активност могат да доведат до подобрение на концентрацията и вниманието (link is external), което директно дава отражение върху това как хората учат и запомнят.
  • Резултатите при писане и пресмятане (link is external) се подобряват значително в резултат от увеличените нива на физическа активност сред младите ученици.
  • Редовното правене на упражнения може да облекчи депресията и тревожността.
  • Институционализираните видове спорт и физически дейности са особено полезни за създаването на чувство за принадлежност и ангажираност и могат да помогнат потенциално маргинализираните ученици да се чувстват ангажирани и приети.
  • Физически активните хора се представят по-добре на академично ниво, отколкото неактивните.
  • Физически активните студенти имат повече квалификации, включват се в продължаващо обучение, имат подобрени шансове да си намерят добра работа и дори да бъдат повишени по-бързо.
  • Физически активните индивиди биват възприемани от работодателите като по-здрави, по-ефективни и по-надеждни. Така че активните хора са по-пригодни за заетост.Разбира се не всички видове спорт се отразяват добре и това да тренираш неподходящ вид спорт може понякога да е дори по-зле, отколкото ако не се занимаваш със спорт изобщо. Така че си заслужава учениците да инвестират известно време в намирането на най-добрия вид спорт или дейност за самите тях и за особеностите на техния живот. Но активностите, представени по подходящ начин, и случващи се в позитивна и подкрепяща среда, може да бъдат вдъхновяващи.Така че може би е време учебните заведения и техните ученици да помислят отново за своето виждане относно ролята на спорта и физическата активност. Много повече от това да бъде забавно занимание или да служи просто за разсейване от основния фокус на образованието – данните показват, че спортът и физическата активност могат да донесат особено ценни ползи.


Превод от английски език: Георги Нинов
Автор: Ричард Бейли
Оригинален текст: https://ec.europa.eu/epale/en/blog/9-research-findings-show-why-education-needs-sport