ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Обучение чрез спорт

20.11.2020
- Източник: Списание "СПРИНТ", бр. 23, 2020 - Трета година Асоциацията за развитие на българския спорт организира спортни игри в детски лагери в духовни средища. Възможна ли е в днешно време хармония между духа и тялото и могат ли да се развиват паралелно? Да, поне според иновативната практика, която Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) реализира вече трета година. Съвместяването на духовен и физически баланс е не само осъществимо, но и изключително успешно.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.11.2020
- Брой 23 на СПРИНТ, на пазара от септември 2020, включва 40-страничното безплатно приложение БЪДЕЩЕ за детско-юношески спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.08.2019
Проект "Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ е партньорство между 5 държави от България, Испания, Полша, Кипър и Италия, като един от партньорите е „Асоциация за развитие на българския спорт“. Негова цел е да насърчава доброволческите дейности в спорта, равните възможности и осъзнатостта на значението на здравословния начин на живот, чрез повишаване на участието в спорта за всички.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.11.2016
За много хора спортът и образованието са в рязка опозиция. Едното е тривиално, другото – сериозно. Едното е игра, а другото – работа. Това разделение, което има своите корени в историческото и философско минало на Европа, може да се види ясно в областта на образованието, където на спорта (на физическото възпитание) често се приписва нисък статут, ограничен период от време в учебните програми и недостатъчни ресурси (link is external). За много родители спортът и другите организирани форми на физическа активност трябва да имат все по-маргинална позиция в рамките на образованието, за да може пораствайки, децата им да се съсредоточават върху "важните неща" в училище – тези неща, които ще ги доближат до професионалното обучение, до висшето образование или до работата.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.10.2016
В периода 24 – 29 октомври 2016, в Будапеща, Унгария се проведе Семинар за изграждане на партньорство за Обучение чрез спорт. Този семинар бе ключово събитие за процесите на развитие и популяризиране на методологията „Обучение чрез спорт“, която „Асоциация за развитие на българския спорт“ прилага от няколко години в България и в рамките на Европейската общност - „Обучение чрез спорт“. Събитието даде възможност да се планират дейности за развитие на методологията и експертите, които работят по темата, както и да се обособят последващите стъпки за разширяване на дейностите чрез нов етап на обучение на обучители, които да работят с методологията, разработване на нови активности за обучение чрез спорт, насочени към актуалните предизвикателства в обществото ни.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.09.2015
Arsenal Double Club Languages (Чуждоезиковият клуб на Арсенал) – Съчетаване на футбол, езиково обучение и забавление!
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.07.2015
Представителите на „Асоциация за развитие на българския спорт” Йоанна Дочевска, Ивайло Здравков, Димитър Тасев и Емил Енев, взеха участие в проект "Семинар за развитие на методика за използване на образование чрез спорт в работата с младежи". Събитието се финансира по програма Еразъм +, организира се от неправителствената организация „Надежда за децата на Унгария” и се проведе в периода 29.06 – 05.07.2015 в Будапеща, Унгария.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.05.2015
Неправителствената организация „Надежда за децата на Унгария” получи одобрение за реализиране на проект "Семинар за развитие на методика за използване на образование чрез спорт в работата с младежи" по програма Еразъм +. В резултат на няколко проекта, свързани с темата, реализирани по проограма Младежта в действие през 2012 - 2014 г., някои от участниците и партньорските организации осъзнаха необходимостта от този проект, който се стреми към подобряване на качеството и разнообразието на работата с младежи и младежките проекти в Европа чрез развитие на специфична методология за образование чрез спорт (ETS). С оглед на тази цел конкретните дейности ще бъдат насочени към обмен на опит и добри практики в ETS, идентифициране на области, които се нуждаят от подобрение или по-нататъшно развитие, експериментиране и разработване на нови методи на ETS, разпространение на новите разработени методи (напр упражнения, образователни дейности и т.н.). Семинарът има за цел и да допринесе за развитието на качествени поддържащи системи за младежки дейности и да разшири възможностите на организациите в гражданския сектор в областта на младежта да насърчават европейското сътрудничество и взаимното разбирателство между младите хора в различните страни.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.04.2015
"Асоциация за развитие на българския спорт" проведе обучение с 35 учители по физическо възпитание от област Пловдив. Обучението бе организирано от Районен инспекторат по образованието гр. Пловдив и се проведе на 25 – 26.04.2015г. в село Баня, Панагюрище. Основната тема, разгледана по време на семинара бе за превенция и борба на насилието и агресията в училищна среда, като спортните специалисти имаха възможността да научат нови практики, които се прилагат в Европа, да се запознаят с методологията „Обучение чрез спорт”, която да ползват в практиката си и да обменят опит от ежедневните си занимания с ученици с различни нужди и възможности. Методологията "Обучение чрез спорт" е иновативна за България, разработена от специалисти от цяла Европа през 2013 година. Тези образователни инструменти се използват в редица европейски държави, като имат за цел да преборят редица проблеми в обществото като липса на комуникация, основни човешки права и свободи, ограничаване на дивиантни поведения като агресия и насилие, засилване на екипността и чувството на обществена принадлежност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.02.2015
"Асоциация за развитие на българския спорт" проведе обучение с тестова група ученици за прилагане на методологията "Обучение чрез спорт" за превенция и борба на насилието и агресията в училищна среда. Методологията "Обучение чрез спорт" е иновативна за България, разработена от специалисти от цяла Европа през 2013 година. Тези образователни инструменти се използват в редица европейски държави, като имат за цел да преборят редица проблеми в обществото като липса на комуникация, основни човешки права и свободи, ограничаване на дивиантни поведения като агресия и насилие, засилване на екипността и чувството на обществена принадлежност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.08.2014
"Асоциация за развитие на българския спорт" е партньор по проект "Как да използваме Обучението чрез спорт в работата си с млади хора" или накратко "ETS Promo"
ВИЖ ПОВЕЧЕ