23.08.2019
Проект "Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ е партньорство между 5 държави от България, Испания, Полша, Кипър и Италия, като един от партньорите е „Асоциация за развитие на бълг...
03.11.2016
За много хора спортът и образованието са в рязка опозиция. Едното е тривиално, другото – с...
28.10.2016
В периода 24 – 29 октомври 2016, в Будапеща, Унгария се проведе Семинар за изграждане на п...
28.09.2015
Arsenal Double Club Languages (Чуждоезиковият клуб на Арсенал) – Съчетаване на футбол, ези...
06.07.2015
Представителите на „Асоциация за развитие на българския спорт” Йоанна Дочевска, Ивайло Здр...
12.05.2015
Неправителствената организация „Надежда за децата на Унгария” получи одобрение за реализиране на проект "Семинар за развитие на методика за използване на образование чрез спорт в работата с младежи" по про...
27.04.2015
"Асоциация за развитие на българския спорт" проведе обучение с 35 учители по физическо възпитание от област Пловдив. Обучението бе организирано от Районен инспекторат по образованието гр. Пловдив и се пров...
17.02.2015
"Асоциация за развитие на българския спорт" проведе обучение с тестова група ученици за пр...
17.08.2014
"Асоциация за развитие на българския спорт" е партньор по проект "Как да използваме Обучен...