Въпросник по проект EHPARP
16.07.2020 г.
Проект Повишаване на нивото на здравето и физическата активност чрез модерен петобой/Enhancing Health and Physical Activity Rates through Pentathlon (EHPARP) има за цел да използва модерния петобоя като инструмент за насърчаване на подобряващата здравето физическа активност сред европейското младежко и възрастно население, както и предоставянето на възможности за двойна кариера на спортистите в отделните дисциплини, съставящи петобоя, които ще бъдат оправомощени като треньори/обучители в своите дисциплини и в обширни програми по петобой за младежи и възрастни.

Една от първите дейности по проекта е насочена към всички спортуващи или спортували в предишен период от живота си и има за цел да анализира нагласите относно двойна кариера на атлетите. Проучването е анонимно и резултатите от него ще бъдат анализирани само за целите на проекта.

  • Въпросникът е наличен тук:
https://forms.gle/Y4qisN24QKQUNPpNA

Предварително благодарим за подкрепата!