16.07.2020
Проект Повишаване на нивото на здравето и физическата активност чрез модерен петобой/Enhancing Health and Physical Activity Rates through Pentathlon (EHPARP) има за цел да използва модерния петобоя като ин...
24.02.2020
В периода 21-24 февруари 2020, в Милано, Италия, се проведе първа среща по проект Повишава...