ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: EHPARP

19.05.2022
На 19 май 2022г. се проведе онлайн среща по проект EHPARP. По време на срещата бяха обсъдени изпълнените и предстоящите дейности по проекта, готовите материали и обучителната платформа на проекта. В срещата, от страна на Асоциация за развитие на българския спорт, взеха участие Диян Атанасов и Емилия Цанова.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.04.2022
В периода 13-14.04.2022 г., в София, България, се проведоха популяризиращи събития по проект „Повишаване на нивото на здравето и физическата активност чрез модерен петобой/Enhancing Health and Physical Activity Rates through Pentathlon – EHPARP“. В тях взеха участие над 50 треньори, спортни специалисти и студенти от Национална спортна академия „Васил Левски“. По време на събитията бяха дискутирани теми като характеристики и профили на спортистите по модерен петобой, потенциала на масовия спорт като средство за насърчаване на положителния ефект на физическата активност върху здравето и образованието, както и как спорта може да се използва като средство за предаване на положителните ценности на честната игра, спазването на правилата на играта, взаимното уважение, солидарността, честността и дисциплината.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.11.2021
В София, България, се проведе обучителен курс по проект „Повишаване на нивото на здравето и физическата активност чрез модерен петобой/Enhancing Health and Physical Activity Rates through Pentathlon - EHPARP“. В него взеха участие треньори от всички дисциплини съставящи модерният петобой - фехтовка, стрелба, плуване, бягане (лека атлетика) и конен спорт. Проект EHPARP има за цел да използва модерния петобой, като инструмент за насърчаване на подобряващата здравето физическа активност сред европейското младежко и възрастно население и предоставянето на възможности за двойна кариера на спортистите в отделните дисциплини съставящи петобоя, обучени като треньори/обучители в своите дисциплини и в обширни програми по петобой.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.07.2020
Проект Повишаване на нивото на здравето и физическата активност чрез модерен петобой/Enhancing Health and Physical Activity Rates through Pentathlon (EHPARP) има за цел да използва модерния петобоя като инструмент за насърчаване на подобряващата здравето физическа активност сред европейското младежко и възрастно население, както и предоставянето на възможности за двойна кариера на спортистите в отделните дисциплини, съставящи петобоя, които ще бъдат оправомощени като треньори/обучители в своите дисциплини и в обширни програми по петобой за младежи и възрастни.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.02.2020
В периода 21-24 февруари 2020, в Милано, Италия, се проведе първа среща по проект Повишаване на нивото на здравето и физическата активност чрез модерен петобой/Enhancing Health and Physical Activity Rates through Pentathlon (EHPARP) има за цел да използва модерния петобоя като инструмент за насърчаване на подобряващата здравето физическа активност сред европейското младежко и възрастно население, както и предоставянето на възможности за двойна кариера на спортистите в отделните дисциплини, съставящи петобоя, които ще бъдат оправомощени като треньори/обучители в своите дисциплини и в обширни програми по петобой за младежи и възрастни.
ВИЖ ПОВЕЧЕ