Проект: EHPARP

09.11.2021
В София, България, се проведе обучителен курс по проект „Повишаване на нивото на здравето и физическата активност чрез модерен петобой/Enhancing Health and Physical Activity Rates through Pentathlon - EHPARP“. В него взеха участие треньори от всички дисциплини съставящи модерният петобой - фехтовка, стрелба, плуване, бягане (лека атлетика) и конен спорт. Проект EHPARP има за цел да използва модерния петобой, като инструмент за насърчаване на подобряващата здравето физическа активност сред европейското младеж и възрастно население и предоставянето на възможности за двойна кариера на спортистите в отделните дисциплини съставящи петобоя, обучени като треньори/обучители в своите дисциплини и в обширни програми по петобой.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.07.2020
Проект Повишаване на нивото на здравето и физическата активност чрез модерен петобой/Enhancing Health and Physical Activity Rates through Pentathlon (EHPARP) има за цел да използва модерния петобоя като инструмент за насърчаване на подобряващата здравето физическа активност сред европейското младежко и възрастно население, както и предоставянето на възможности за двойна кариера на спортистите в отделните дисциплини, съставящи петобоя, които ще бъдат оправомощени като треньори/обучители в своите дисциплини и в обширни програми по петобой за младежи и възрастни.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.02.2020
В периода 21-24 февруари 2020, в Милано, Италия, се проведе първа среща по проект Повишаване на нивото на здравето и физическата активност чрез модерен петобой/Enhancing Health and Physical Activity Rates through Pentathlon (EHPARP) има за цел да използва модерния петобоя като инструмент за насърчаване на подобряващата здравето физическа активност сред европейското младежко и възрастно население, както и предоставянето на възможности за двойна кариера на спортистите в отделните дисциплини, съставящи петобоя, които ще бъдат оправомощени като треньори/обучители в своите дисциплини и в обширни програми по петобой за младежи и възрастни.
ВИЖ ПОВЕЧЕ