Финална среща по проект EGPIS2 се проведе в Рим
16.11.2019 г.
Трета последна международна среща по проект „EGPIS2 - Еncouraging Girls Participation In Sport“ се проведе в Рим, Италия в периода 12-16 ноември 2019 г. Участници от Швеция, Чехия, Великобритания, Италия, Турция, Португалия, Кипър и България обсъдиха и анализираха пречките и предизвикателствата, които ограничават достъпа на момичета между 11-17 години да участват в спортни занимания. От страна на „Асоциация за развитие на българския спорт“ в срещата взеха участие Калинка Гударовска и Ивайло Здравков - членове на УС на Асоциацията. По време на срещата бяха обсъдени дейностите, които бяха реализирани в рамките на проекта, ролята на момчетата и момичетата в практикуването на спортни занимания, както и възможностите за ползване на спорта като средство за социална промяна и подобряване на междукултурния диалог за насърчаване на използването му за постигане на социални постижения.

Основната цел на проект „EGPIS2 - Encouraging Girls Participation in Sport“ бе да се анализира и популяризира участието и ангажирането на жените в спорта и по-конкретно на момичета между 11-17 години и подобряване на здравословното им състояние чрез повишено участие и равен достъп до спорта.

Проектът EGPiS2 проучи какви са необходимите мерки, които биха спомогнали за развитието на спортните практики между момичетата, разработване и тестване на нови методи, основаващи се на активното участие на момичетата, чрез неконкурентни подходи, екипен дух, творчество и забавление, създаване на методи и образователни пътеки за повишаване на активното участие на момичетата в разработването на нова динамика на спорта, заедно с учителите и спортните специалисти, включително всички видове игри, музикални дейности, спортни комбинации, адаптиране на правилата и т.н. В следствие на анализите, бяха откроени добри практики и подготвен наръчник в помощ на учители и треньори работещи с момичета.

Проект „EGPIS2 - Еncouraging Girls Participation In Sport“ е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия.