ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: EGPiS2

Обучителен курс по проект EGPIS2 се проведе в София
29.10.2019 г.
На 29 октомври 2019г., в София, България се проведе кратък обучителен курс „Reflection Workshop - EGPIS2“ по проект „EGPIS2 - Еncouraging Girls Participation In Sport“. Обучението беше проведено от Асоциация за развитие на българския спорт и в него взеха участие спортни педагози и треньори, които обсъдиха и анализираха пречките и предизвикателствата, които ограничават достъпа на жените и по специално на момичета между 11-17 години да участват в спортни занимания.

В различни литературни източници се подчертава ролята на младежкия спорт и положителните ефекти от участието в него за изучаването на важните житейски умения като определяне на цели и доброто и успешно управление на време, съчетани с удоволствие от практикуването му; развитието на силно усещане за морал, както и оценка на разнообразието. Проучвания показват, че децата и младежите, участващи в спорта, в сравнение с връстниците си, които не практикуват спорт, проявяват:
• по-високи оценки в училище или университет, имат по-високи очаквания за живота си и по-успешни постижения;
• по-високи възможности и самоуважение;
• с по-малки прояви на рисково поведение;
• по-силно участие в доброволческата работа.

Последните проучвания показват, че участието в спорта сред европейските деца и юноши не е на нужното ниво. Според последни изследвания младежите на възраст между 15 и 24 години практикуват спорт поне веднъж седмично, като тяхната физическата активност обикновено намалява. Разликата между половете е най-силна между 11 до 17 годишните - 74% от момчетата срещу само 55% от момичетата в тази възрастова група практикуват редовно физически занимания.

„EGPIS - Еncouraging Girls Participation in Sport“ се стреми да постигне следните резултати:
• да повиши знанието на участниците за концепцията на спорта като значение за принос на социалните промени;
• да се насърчи обмена на добри практики сред включените организации;
• да се повиши информираността за ползите от спортуването и физическата активност;
• да се подобри партньорството и взаимовръзката сред организациите и институциите, включени в проекта.
Основната цел на проект „EGPIS - Encouraging Girls Participation in Sport“ е да се анализира и популяризира участието и ангажирането на жените в спорта и по-конкретно на момичета между 11-17 години и подобряване на здравословното им състояние, чрез повишено участие и равен достъп до спорта за всички.

Проект „EGPIS - Еncouraging Girls Participation In Sport“ е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия.