Проект: C ZERO SPORT CLUBS

АРБС Е ПАРТНЬОР В ПРОЕКТ C ZERO SPORT CLUBS
16.09.2022 г.
Проект „Carbon Neutral Sports Clubs Network – C ZERO SPORT CLUBS“ (Мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии) има за цел да насърчи малките европейски спортни клубове да разберат и да предприемат действия насочени към опазването на климата. Необходимо е спортните клубове да усвоят екосъобразен подход на управление, като започнат да използват дигитални инструменти и поемат отговорност за околната среда, тъй като за тях е особено важно да осъществяват местни дейности, които не са свързани само със спорт, като по този начин ще получат подкрепата на обществото. Чрез мрежата от спортни клубове без въглеродни емисии, която планираме да създадем, ще изготвим пътна карта за екосъобразни дейности, които ще планираме в бъдеще и ще прилагаме в рамките на спортните клубове. Тези дейности ще бъдат свързани с екосъобразното управление на спортните клубове, а именно: употреба на рециклирани материали, еко-лампи и велосипеди, както и организация на атрактивни дейности за засаждане на растения и др.

Проектът има за цел да създаде „Мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии“: На първо място, ще бъде разработена програма за измерване на въглеродния отпечатък, която включва както екологични, така и спортни дейности, в зависимост от конкретните нужди. Програмата ще се прилага от спортните клубове. След като спортните клубове приложат тази програма като пилотна дейност, тя ще се превърне в приложение за измерване на въглеродния отпечатък, което ще се използва от по-голям брой спортни клубове. Ще бъде създадена и мрежа от спортни клубове без въглеродни емисии, в която употребата на разработеното приложение ще бъде задължителна. Чрез тази мрежа, измерването на въглеродния отпечатък ще се популяризира и все повече спортни клубове, а по-късно и неправителствени организации, ще се включат в нея. По този начин, като спортни клубове, ще изпълним отговорността си за борбата с изменението на климата.

Проектът C ZERO SPORT CLUBS е съ-финансиран по програма Еразъм+ и е резултат от сътрудничеството между България, Хърватия, Гърция, Италия, Португалия, Сърбия и Турция.