17.10.2020
Мултиспортен комплекс, който да стимулира спорта в малките населени места в Европа, ще бъде разрботен в рамките на проект „BeRURALactive - Multisport complex in rural reality to empower physical activity ...
23.10.2019
Мултиспортен комплекс ще развива физическите способности на подрастващите в малките населе...