Проект: BOOST

АРБС ВСЕ УЧАСТИЕ ВЪВ ФАМИЛАТЛОН 2022
03.09.2022 г.
На 03 септември 2022, за поредна година “Фамилатлон” – най-големият празник на открито, посветен на спорта и забавленията, събра стотици граждани и гости на град София на откритите тревни площи в Южен парк 2. Асоциация за развитие на българския спорт се включи активно в мероприятието, като представи дейностите по текущите инициативи, съ-финансирани по програма Еразъм+ на Европейския съюз: BOOST – Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents и On the way to acceptance (По пътя към приемането) – неформална младежка програма от иновативни инструменти за информираност относно толерантността и съвместно с партньорите от Class4YourBack и Прицърковна работилница към Храм "Света Троица“, София организираха спортни забавления за присъстващите.

Посетителите на Фамилатлон 2022 получиха информация за дейностите по проект BOOST – Boosting Outstanding Omnicompetent Successful Talents, който е 24 месечно стратегическо партньорство, съ-финансирано по програма Еразъм+ на Европейския съюз, имащо за цел да създаде нови възможности за обучение и личностно развитие за младите хора в Европа, като предостави интерактивни образователни формати и методи, базирани на развитието на трансверсални умения.

По време на събитието бяха представени, демонстрирани и раздадени безплатно комплекти от метафорични карти по различни теми, които са един от продуктите на проект On the way to acceptance. Деца и младежи имаха възможност да вземат участие и в безплатна тренировка по голф, предоставена от Асоциация за развитие на българския спорт.