29.01.2020
На 29.01.2020 в гр. Брюксел, Белгия се проведе първа международна среща по проект “Здравословен Живот чрез Здравословни Хранителни Навици” (ЗЖЗХН). На срещата бяха обсъдени конкретните дейности, които ще б...
05.01.2020
- Конкретните дейности, които ще бъдат извършени по време на проект Здравословен Живот чре...