ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Balanced Living throught Healthy Nutrition Habits

11.04.2022
На 11.04.2022 година, в Национална спортна академия „Васил Левски“, Асоциация за развитие на българския спорт проведе събитие по проект „Здравословен живот, чрез здравословни хранителни навици“, в което взеха участие студенти, треньори и спортни специалисти. В него бяха представени резултатите постигнати до сега в проекта, обсъдени теми фокусирани върху различните аспекти на цялостния здравословен начин на живот (спорт, физическа активност и здравословно хранене), подходящи методи и практики за неформално обучение по темата, както и ефекта на здравословното хранене, върху различни образователни и спортни дейности.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.08.2021
В периода 18-24 Юли 2021 година, в Църногорски манастир "св. Козма и Дамян“, Асоциация за развитие на българския спорт проведе обучение по проект „Здравословен живот, чрез здравословни хранителни навици“, организирано в партньорство с ръководството на манастира, Неделно училище към храм „Рождество Христово“ град София и Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.01.2020
На 29.01.2020 в гр. Брюксел, Белгия се проведе първа международна среща по проект “Здравословен Живот чрез Здравословни Хранителни Навици” (ЗЖЗХН). На срещата бяха обсъдени конкретните дейности, които ще бъдат извършени по време на проекта ЗЖЗХН, които са следните:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.01.2020
- Конкретните дейности, които ще бъдат извършени по време на проект Здравословен Живот чрез Здравословни Хранителни Навици ЗЖЗХН, са следните: 1) Анализ на успешни практики на младежкото обучение в спортното участие, физическата активност и здравословното хранене, подобряващо здравето. Изследването ще обхване секторите на спорта, неправителствените организации, фитнес и диетолозите (съоръжения, експерти и практици). 2) Създаване на Наръчник за добри практики. 3) Създаване на Формат за обучение за смесени групи от професионалисти (спортни треньори, НПО обучители и практикуващи в сферата на здравословното хранене), предоставящ им методи за неформално обучение, с които да предадат на младежите цялостна практика за здравословен начин на живот. 4) Провеждане на местни обучения за професионалисти във всяка страна/организация партньор. 5) Провеждане на местни дейности с млади хора в неравностойно положение (10 на държава) във всяка партньорска държава/организация. Дейностите ще включват прилагането на програма за неформално обучение, фокусирана върху различните аспекти на цялостния здравословен начин на живот (спорт, физическа активност и здравословно хранене). 6) Създаване на Учебник за оператори от различни сектори, за насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора чрез неформално обучение. 7) Провеждане на дейности за повишаване на осведомеността на местно ниво, насочени към младите хора, общностите, образователните институции и заинтересованите страни в областта на спорта, храненето и физическата активност. 8) Създаване на Уеб Платформа на проекта на няколко езика, съхраняваща информация за проекта и образователно съдържание.
ВИЖ ПОВЕЧЕ