ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: On the way to acceptance

ОБУЧЕНИЕ С МЕТАФОРИЧНИ КАРТИ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ
23.01.2022 г.
На 23.01.2022г. по време на неделно училище към храм „Рождество Христово“ в кв. Младост, гр. София беше проведено обучение с помощта на 20 метафорични карти „Толерантност“, създадени по проект On the way to acceptance - a non-formal Youth program of innovative tools to learn – По пътя към приемането – неформална младежка програма от иновативни инструменти за информираност относно толерантността. Участниците бяха деца и младежи на възраст между 9 и 16 годишна възраст. Те се забавляваха и едновременно с това научиха много неща един за друг, което допринесе за приобщаването им като екип.

Инициативата е съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз и ще реализира дейности в периода 30.06.2021 – 29.06.2023.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
• Млади хора до 30 годишна възраст, които имат желание да работят по темите на толерантността и дейностите на приемане, но в същото време не са преминали обучение относно това от какво произлизат стереотипите, какъв е процесът на дискриминацията, какви ползи имаме от различните светове и защо трябва да приемаме другите;
• Родители и настойници, които ще използват шифрования комикс, като инструмент както за младите хора, така и за собствената си кариера, за да говорят за толерантност и да обменят добри практики;
• Преподаватели, които могат да използват нашите материали и предложения за уъркшопи, за да допълнят своите уроци;

ЦЕЛИ:
• По-добро разбиране на процеса на поява на дискриминация и стереотипи, както и на начина, по който се чувстват дискриминираните младежи на възраст до 30 години в страните партньори по проекта;
• Формиране на собствени мнения и решения на младите хора до 30 години;
• Повишаване на творческото и критичното мислене на младите хора до 30 години;
• Предоставяне на инструменти за работа, преподаване и информираност по темите на поведението и толерантността, на младежките лидери.

Проектът е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.