ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: On the way to acceptance

Първа среща по проект On the Way of Acceptance се проведе в Полша
13.08.2021 г.
Първа среща по проект ‘‘On the Way of Acceptance’’ се проведе в Лодз, Полша, на 12.08.2021. Партньорите от Полша, Гърция, България и Турция се събраха заедно, за да обсъдят проекта и стъпките, които трябва да се направят с цел успешната имплементация на проектната идея, представена в детайли от координаторите. Инициативата е съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз и ще реализира дейности в периода 30.06.2021 – 29.06.2023.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
• Млади хора до 30 годишна възраст, които имат желание да работят по темите на толерантността и дейностите на приемане, но в същото време не са преминали обучение относно това от какво произлизат стереотипите, какъв е процесът на дискриминацията, какви ползи имаме от различните светове и защо трябва да приемаме другите;
• Родители и настойници, които ще използват шифрования комикс, като инструмент както за младите хора, така и за собствената си кариера, за да говорят за толерантност и да обменят добри практики;
• Преподаватели, които могат да използват нашите материали и предложения за уъркшопи, за да допълнят своите уроци;

ЦЕЛИ:
• По-добро разбиране на процеса на поява на дискриминация и стереотипи, както и на начина, по който се чувстват дискриминираните младежи на възраст до 30 години в страните партньори по проекта;
• Формиране на собствени мнения и решения на младите хора до 30 години;
• Повишаване на творческото и критичното мислене на младите хора до 30 години;
• Предоставяне на инструменти за работа, преподаване и информираност по темите на поведението и толерантността, на младежките лидери;