ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: On the way to acceptance

13.08.2021
Първа среща по проект ‘‘On the Way of Acceptance’’ се проведе в Лодз, Полша, на 12.08.2021. Партньорите от Полша, Гърция, България и Турция се събраха заедно, за да обсъдят проекта и стъпките, които трябва да се направят с цел успешната имплементация на проектната идея, представена в детайли от координаторите. Инициативата е съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз и ще реализира дейности в периода 30.06.2021 – 29.06.2023.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.07.2021
Асоциация за развитие на българския спорт е партньор в проект On the way to acceptance - a non-formal Youth program of innovative tools to learn – По пътя към приемането – неформална младежка програма от иновативни инструменти за информираност относно толерантността. Инициативата е съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз и ще реализира дейности в периода 30.06.2021 – 29.06.2023.
ВИЖ ПОВЕЧЕ