ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: On the way to acceptance

23.01.2022
На 23.01.2022г. по време на неделно училище към храм „Рождество Христово“ в кв. Младост, гр. София беше проведено обучение с помощта на 20 метафорични карти „Толерантност“, създадени по проект On the way to acceptance - a non-formal Youth program of innovative tools to learn – По пътя към приемането – неформална младежка програма от иновативни инструменти за информираност относно толерантността. Участниците бяха деца и младежи на възраст между 9 и 16 годишна възраст. Те се забавляваха и едновременно с това научиха много неща един за друг, което допринесе за приобщаването им като екип.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.08.2021
Първа среща по проект ‘‘On the Way of Acceptance’’ се проведе в Лодз, Полша, на 12.08.2021. Партньорите от Полша, Гърция, България и Турция се събраха заедно, за да обсъдят проекта и стъпките, които трябва да се направят с цел успешната имплементация на проектната идея, представена в детайли от координаторите. Инициативата е съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз и ще реализира дейности в периода 30.06.2021 – 29.06.2023.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.07.2021
Асоциация за развитие на българския спорт е партньор в проект On the way to acceptance - a non-formal Youth program of innovative tools to learn – По пътя към приемането – неформална младежка програма от иновативни инструменти за информираност относно толерантността. Инициативата е съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз и ще реализира дейности в периода 30.06.2021 – 29.06.2023.
ВИЖ ПОВЕЧЕ