Проект: Art of Creative Thinking

25.09.2021
На 25 септември 2021, в басейн Мадара на Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе #Train4Inclusive събитие по адаптирано плуване, в което взеха участие атлети с интелектуални затруднения. #Train4Inclusive се реализира от международен консорциум, включващ представители на България, Хърватия, Италия, Словения и Испания и има за цел да разработи методология и инструменти, които треньори по вид спорт и ръководители на спортни дейности за хора с увреждания ще могат да използват, за да наблюдават напредъка на техните физически, когнитивни и социални умения. Плувното събитие включваше 50м адаптирано плуване с партньор, както и водни забавления за участниците, които бяха разделени в две възрастови групи – под и над 17 години.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.08.2021
В периода 14.08.2021 – 21.08.2021, в София се проведе международно обучение Art of creative thinking ACT /Изкуството на креативното мислене/, което събра участници от България, Босна и Херцеговина, Кипър, Унгария, Италия, Сърбия и Словакия, работещи с и за младите хора в държавите си. Art of creative thinking ACT /Изкуството на креативното мислене/ е мобилност за младежки работници, съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз (обучителен курс), която има за цел придобиване на едно от най-ценните умения на бъдещото – творческо мислене и това как се появява и развива в младите хора, тъй като това е едно от новите умения, които работодателите търсят и трудно се придобива чрез формалната образователна система.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.06.2021
- КОГА: 14.08.2021 – 21.08.2021 - КЪДЕ: София, България - УЧАСТНИЦИ: 35 участници от България, Босна и Херцеговина, Кипър, Унгария, Италия, Сърбия и Словакия
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.01.2020
Art of creative thinking ACT /Изкуството на креативното мислене/ е мобилност за младежки работници (Обучителен курс), която ще работи за придобиване на едно от най-ценните умения на бъдещото - творческо мислене и това как се появява и развива в младите хора, тъй като това е едно от новите умения, които работодателите търсят и трудно се придобива чрез формалната образователна система.
ВИЖ ПОВЕЧЕ