Локална среща младите посланици на спортното развитие в България
24.06.2018 г.
В периода 22-24 юни 2018 във Велинград се проведе локална среща на четиримата младежи, които са млади посланици на спортното развитие по проект „Youth Sport Development Ambassadors“.

По време на срещата, младите участниците имаха възможност да анализират в детайли дейностите, които изпълниха през 2018 година - 10 седмична програма за физическа активност, насочена към връстниците на младите посланици. Младежите посетиха и Високопланински спортен комплекс „Белмекен“, като разгледаха спортните съоръжения и се запознаха с дейностите в комплекса. Бяха избрани и делегати за финалната среща по проекта, която ще се проведе през есента в Италия и има за цел да обсъди възможностите за прилагане на програмата „Млади посланици на спортното развитие“ в образователните системи на държавите, участващи в проекта. По време на предходните дейности по проекта, младежите имаха възможност да посетят партньорските държави и да обменят опит с местните посланици, който беше изключително ценен при реализацията на активностите.

Проект „Млади посланици на спортното развитие“, който се реализира в рамките на 2 години, фокусира вниманието върху реализиране на доброволчески активности в сферата на спорта, които да промотират социалното включване на младежи между 16 и 24 години. Проектите бяха реализирани от 4-ма младежи във всяка държава, които бяха избрани за млади посланици на спортното развитие и реализираха дейности, насочени към младежи на тяхната възраст, които да придобият по-висока степен на социализация в обществото ни. Всеки от четирите посланика в България реализира спортни събития за връстниците си в периода януари - април 2018. Събитията в Пловдив бяха организирани от Галин Генов и Александър Илиев, в Якоруда от Мусалина Джалил, а в София от Никола Здравков. Партньори по проект “Youth Sport Development Ambassadors” са Полша, Португалия, Словения, Унгария, Уелс, Италия и България, като осъществяването му е съ-финансирано от програма „Еразъм+“. Български партньор по проекта: Асоциация за развитие на българския спорт: www.bulsport.bg.

Видео от програмата във Великобритания: https://www.youtube.com/watch?v=PqYMlA4aMs4
Млади посланици на спортното развитие от България: https://www.bulsport.bg/ysda_erasmus/view.html?nid=13484