Младежи организират спортни събития за връстници по проект YSDA
12.01.2018 г.
На 12 януари 2018 се проведе първото локално събитие по проект млади посланици на спортното развитие, което беше организирано от Никола Здравков – един от младите посланици в България. Никола е на 16 години, от София и организира за приятели си баскетболен мач, в който 20 младежи спортуваха и се забавляваха. Това е първото от десет поредни събития, които всеки от четирите посланика в България ще реализира до април 2018. Събитията в Пловдив ще се организират от Галин Генов и Александър Илиев, а в Якоруда от Мусалина Джалил и младежите на възраст до 24 години от тези градове могат да инсталират официалната мобилна апликация на проекта и да се включат в събитията.

Млади посланици на спортното развитие Youth sport development ambassadors е проект, който стартира на 1 януари 2017 и се реализира в рамките на 2 години, като се фокусира върху реализиране на доброволчески активности в сферата на спорта, които да промотират социалното включване на младежи между 16 и 24 години. Основен фокус е поставен върху развитието на Млади посланици на спортното развитие (YSDAs), които да бъдат овластени да разработват проекти с целеви групи млади хора от етнически малцинства и мигрантски произход.

На Европейско ниво, необходимостта от използване на спорта за социалното включване на мигранти се разглежда като приоритет: “Събирайки хората заедно, изграждайки общностите и борейки се срещу ксенофобията и расизма, спорта има потенциала да направи голямата стъпка към реалната интеграция на мигрантите в рамките на ЕС.” Сайт на Европейската комисия 2015.

Проект Млади посланици на спортното развитие (YSDA) има за цел да обърне внимание точно на младите хора в седемте партньорски държави чрез инициирани от младежите събития, основани на доброволчески дейности. Чрез дейностите на проекта се опитваме да включим младежите в спорт и физическа активност чрез подбрани за целта подходи. Реализацията на „микро проекти“ или спортни дейности организирани от млади хора за млади хора във всяка държава, които са обединени от следните общи теми – включване, управление на проекти, удовлетворение на участниците и създаване на нови възможности за участниците.

Този проект ще допринесе с добавена стойност в следните насоки:
1) Изследване на ефективността на извършените дейности за промотиране на спорта и физическата активност в посочените целеви групи в 7 партньорски държави от ЕС;
2) Разработване на мобилна апликация и уебсайт като устойчиви ресурси;
3) Провеждане на разнородни обучителни, промоционални и експертни модули.

Пълна информация за проект “YSDA”: http://www.bulsport.bg/ysda_erasmus.html
Представяне на младите посланици на спортното развитие: http://www.bulsport.bg/ysda_erasmus/view.html?nid=13484

Партньори в проект “YSDA” са иновативен консорциум от организации, базирани във Великобритания, Словения, Португалия, Италия, Полша, Унгария и България. Проект “YSDA” е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ и ще бъде изпълнен в рамките на 24 месеца.