Първа локална среща на Млади посланици на спортното развитие по проект YSDA
16.04.2017 г.
На 15.04.2017 в София се проведе първа локална среща на четиримата младежи, които след селекционен процес бяха избрани да бъдат млади посланици на спортното развитие по проект „Youth Sport Development Ambassadors“.

По време на срещата, младите участниците се опознаха, навлязоха в детайли в програмата на проекта и в дейностите, които ще се изпълняват до 2018 година, обсъдиха работния план и всички детайли по активностите. Първата фаза на проекта има за цел обмен между посланиците от 6 държави и посещение на място в държавите по проекта за общо планиране на дейностите и обмяна на опит. Мобилностите ще приключат до края на септември 2017, а след тази фаза ще започне практическата организация на 10 седмична програма за физическа активност, насочена към връстниците на младите посланици. България също ще бъде домакин на международна среща за обмяна на опит, която ще се състои в гр. София, в периода 24-28 август 2017.

Този проект, който ще се реализира в рамките на 2 години, ще се фокусира върху реализиране на доброволчески активности в сферата на спорта, които да промотират социалното включване на младежи между 16 и 24 години. Проектите ще бъдат реализирани от 4-ма младежи във всяка държава, които ще бъдат млади посланици на спортното развитие и ще реализират дейности, насочени към младежи на тяхната възраст, които да придобият по-висока степен на социализация в обществото ни. Партньори по проект “Youth Sport Development Ambassadors” са Полша, Португалия, Словения, Унгария, Уелс, Италия и България, като осъществяването му е съ-финансирано от програма „Еразъм+“. Български партньор по проекта: Асоциация за развитие на българския спорт: www.bulsport.bg.