Международно обучение Витамин С(порт) стартира в София
31.07.2017 г.
“ВИТАМИН С” е обучителен курс, който ще подчертае важността на Спорта като част от нашето ежедневие, ползите от физическата активност, здравословния начин на живот и активността. Всички тези теми ще бъдат разглеждани от гледна точка на опитни младежки работници, които работят всекидневно с млади хора и които ще обсъдят и обменят опит как да мотивират младежите да бъдат по-активни с акцент на тяхната повишена работоспособност и способност за учене, ако се движат.

Обучителният курс се организира от „Асоциация за развитие на българския спорт“ и ще се проведе в периода 01 - 09 август 2017 в София, България, с продължителност 7 работни дни. Държавите, които са включени в този проект са: България, Босна и Херцеговина, Гърция, Италия, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Йордания, като всяка от държавите ще има по 4 участници или общо 37 души.

Ниските нива на физическа активност, затлъстяването, здравословните проблеми, които обездвижването причинява създават едно ново поколение, което няма пълната възможност за включване в професионалния и социален живот. В различни държави в ЕС се взимат различни мерки за справяне с тези проблеми, но все още не отчитаме категоричен позитивен резултат за справянето с тях. Здравословен начин на живот би могъл да бъде възприет от всеки млад човек, ако младежките работници и спортни треньори открият правилната методология да включат учениците и младежите, с които работят. Борбата с тези проблеми често е недооценена, но проблемите се задълбочават и водят след себе си сериозни последствия за обществата ни. Всички държави, които са партньори в настоящият проект показват високи нива на регулярна физическа активност според изследванията на Евробарометър (2010, 2014), а България е на първо място със 78% граждани, които никога не са спортували регулярно (Португалия – 64%, Румъния и Италия – 60%, Гърция – 59%, Испания – 44%, средно ниво за ЕС – 42%).

Целева група:
Младежки работници, спортни треньори, социални работници, младежки лидери с опит в сферата на спорта;

Обучителни цели:

  • Повишаване на знанията и натрупване на нови умения за популяризиране на спорта и физическата активност сред младите хора;
  • Изясняване на предизвителствата пред спорта и здравословния начин на живот на европейските граждани;
  • Промотиране на спорта като инструмент за обучение и силата му като обединителен инструмент;
  • Създаване на мрежа от професионалисти, които работят с млади хора и променят техните реалности чрез насърчаване на физическата активност и здравословния начин на живот.

По време на дейностите ще бъде използвана приоритетно методологията „Обучение чрез спорт“, която дава иновативни решения на образователните процеси в интерактивна и иновативна среда, използвайки спорта като инструмент за обучение.

Проект “Витамин С“ е съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 1 - „Мобилност на младежки работници”.