Екип на Асоциация за развитие на българския спорт:


Председател на Управителен съвет, Координатор "Международна дейност"
Йоанна Дочевска
тел: 0889137478
e-mail: info@bulsport.bg

Член на Управителен съвет, Координатор "Дарения и донорски програми"
Калинка Вецева
тел. 0889200747
e-mail: kalinka14@abv.bg

Член на Управителен съвет, Координатор "Дарения и донорски програми"
Ивайло Здравков
тел. 0885131221
e-mail: isiscom@abv.bg

Член на Управителен съвет, Координатор "Партньорски организации"
Християн Янков
тел. 0885762223
e-mail: hristiyan@bgolympic.org

Член на Управителен съвет, Координатор "Европейски проекти"
Константин Занков
тел. 0879998500
e-mail: konstantin.zankov@gmail.com

Координатор "Научна дейност"
Ивайло Лазаров
тел. 0898707419
e-mail: ivolazarov81@gmail.com

Координатор "Връзки с обществеността"
Илия Илиев
тел. 0899343110
e-mail: i.iliev@ymail.com

Координатор "Маркетинг и промотиране"
Димитър Тасев
тел. 0898462001
e-mail: mitko_tasev@abv.bg

Координатор "Социални медии"
Анна Асенова
тел. 0888931168
e-mail: anna.asenova@gmail.com

Координатор "Работа с доброволци"
Деляна Мартинова
тел. 0888100202
e-mail: d_martinova88@abv.bg;

Координатор "IT & Web development"
Тодор Русинов
тел. 0886134776
e-mail: t.rusinov@mail.bg

Регионални представители:

Централна и източна България
Слънчезар Христов
Локация: Стара Загора
тел: 0888934211
e-mail: Slunchak@abv.bg