Обучителен курс Start Now! се проведе в Полша
17.03.2018 г.
В периода 09.03.-16.03.2018 год. в Глухолази, Полша се проведе обучителен курс по проект “Start Now! - Стратегическо партньорство за насърчаване на здравето сред младите”, в рамките на програма “Еразъм +” Ключова дейност 2: Стратегически партньорства. Участие взеха представители от различни младежки организации от три държави - България, Кипър и Полша.

По време на обучителния курс бяха обсъдени различни методи за неформално образование за промотиране на здрававословен начин на живот. Беше представена онлайн платформа, в която ще бъдат налични всички разработени в рамките на проекта обучителни модули: www.startnow-learning.eu.
Обучението беше организирано от Организацията за насърчаване и профилактика ХОПП от гр. Ополе, Полша. В обучителния курс участие взеха общо 7 представители на младежки организации от България, включително Калинка Гударовска, член на УС на Асоциация за развитие на българския спорт.
“Start now!: Стратегическо партньорство за промотиране на здравето сред младите” е проект, финансиран по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2. Основната цел на проекта е да промотира здравословния начин на живот сред младите хора и ще бъде изпълнен в периода Март 2017 – Декември 2018 в три Европейски държави – България, Полша и Кипър. Проектът ще бъде изпълнен в различни младежки организации с иновативни методи на неформално обучение за здравна култура.

Резултатите от приложените методи ще бъдат промяна в поведението на младите хора и повишено самосъзнание за здравословния начин на живот. Проектът ще бъде координиран от Здравно свързана организация за промоция и превенция "HOPP" от Ополе, Полша, в партньорство с Асоциация за развитие на българския спорт и Социална политика и действие от Никозия, Кипър. Осъществяването ще бъде направено след статистически анализ, изготвен сред участниците в проекта, който ще послужи за база за публикации, развити по време на проекта.

Чрез серия от международни среща, пилотен обучителен курс за младежки работници и в резултат – иновативна методика, базирана на модулна система и неформални обучителни методи за работа с младежи, ще можем да приложим резултатите в различни младежки организации и институции в държавите – партньори в проекта.

Иновативната методология ще бъде прилагана чрез неформално обучение в Неформално обучителни центрове (Non formal Education Centres – “NEC”), ръководени от партньорските организации. Основната цел на тези центрове ще бъде разпространение на резултатите сред местни младежки организации. Методологията ще бъде подробно описана и предоставена на Европейските институции.

За да бъде максимално достъпна информацията от проекта, ще бъде създаден и интерактивен младежки портал. В края на проекта ще се състои международна конференция и Отворени дни в държавите – партньори по проекта, за да бъдат максимално видими резултатите от него.