11.08.2018
В периода 09-12 август 2018, в София се състоя финална среща за оценка на дейностите, реализирани в Полша, България и Кипър по Европейска инициатива за промотиране на здравето START NOW. В срещата от стран...
17.03.2018
В периода 09.03.-16.03.2018 год. в Глухолази, Полша се проведе обучителен курс по проект ...
20.11.2017
"Start now!: Стратегическо партньорство за насърчаване на здравето сред младите" е проект ...
23.10.2017
START NOW! е стратегическо партньорство, което има за цел промотиране на здравето сред мла...
01.07.2017
START NOW! е стратегическо партньорство, което ще насочи усилията си към промотиране на зд...
23.04.2017
START NOW! е стратегическо партньорство, което ще насочи усилията си към промотиране на здравето сред младите хора в три Европейски държави – Полша, България и Кипър и в период от 21 месеца ще приложи сред...
04.01.2017
- START NOW – Стратегическо партньорство за промотиране на здравето сред младите