Интегриран старт на Международен атлетически турнир Нови звезди
16.05.2018 г.
На 16 май 2018 в Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе Международен атлетически турнир „Нови звезди“. 40-ото издание на международния турнир стартира с 60-метров старт, в който взеха участие живущите в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в град Баня, Карлово. Фанка Борисова, Анета Христова, Тодорка Радева, Павлина Урдарска и Ана Атанасова бяха наградени от проф. Апостол Славчев , заместник – ректор на НСА „Васил Левски“. Момичетата се насладиха и на пълната спортна програма на мероприятието, като силна емоция предизвика срещата с техни спортни идоли в лицето на Тереза Маринова и Светла Димитрова.

„Сътрудничеството, което изградихме с Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в град Баня, Карлово през последните години дава прекрасни резултати и е един от добрите примери, които виждаме в сферата на институционалната грижа в България. Специалността „Адаптирана физическа активност и спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ се радва на все по-голяма популярност в двете й форми на обучение – бакалавърска и магистърска степен и в тази сфера се доближаваме до стандартите, които се прилагат в най-развитите държави. Студентите, които подготвяме имат много добра основа за реализация след като преминат през теоретичните модули и практическото обучение, а след това приложат наученото на практика с реалните групи, с които ще работят след приключване на своето образование и ще се радваме тези методи да бъдат все по-разпознаваеми и все повече институции да привличат спортни специалисти, които да работят целенасочено за интеграция чрез спорт“ допълни гл. ас. Стефка Джобова – преподавател по специалността и световно признат експерт в сферата на интеграцията чрез спорт.

През април 2018, представителките на институцията взеха участие и в международен турнир по интегриран футбол, който се проведе в Берлин, Германия в рамките на проект SpeeCh, който има за цел да покаже, че интеграцията чрез спорт е не само възможна, но и че спортът е един от най-успешните инструменти, които могат да се ползват за различни уязвими групи в обществото.
Проект SpeeCh – Спортна психична общност е проект, който стартира на 01 януари 2017 и ще реализира разнородни активности в следващите 2 години.

Основните му дейности са:
• Създаването на 3 интегрирани спортни асоциации в Италия, Германия и България. Членове на асоциациите: пациенти с психични заболявания и младежи. Цел на асоциациите: да подпомагат социалното включване на пациенти с психични заболявани в обществото чрез спортни активности.
• Публикация на наръчник "Методологии и техники за менажиране на спортни дейности, свързани със социалното включване в местните общности на хора с психични заболявания".

Партниращите организации ще бъдат част от Европейската мрежа за интегриран футбол, която бе създадена по предходен проект, финансиран от програма Еразъм+. Откривайки и свързвайки отговорните за политиките в тази сфера, споделяйки добрите национални практики за методологии и техники за менажиране на спортни дейности в подкрепа на социалната интеграция на пациенти с психиатрични заболявания ще бъдат част от резултатите по проекта. Ще бъдат реализирани и няколко международни срещи, които да подготвят обществена кампания за активното включване на посочената целева група в социалния живот.

Във всяка от партньорските държави ще бъде проведена кампания за представяне на проекта и бъдещото създаване на спортни асоциации, чиито членове ще бъдат пациенти от психичните общности и младежи от местните общества. Ще бъде организирано и спортно събитие за 8 представители на целевата група, които ще вземат участие в международен спортен турнир в Берлин, Германия. Като продукт на проекта ще бъде издадена "Методологии и техники за менажиране на спортни дейности, свързани със социалното включване в местните общности на хора с психични заболявания".

Проектът е съ-финансиран от Програма "Еразъм+" на Европейската комисия - Малки съвместни партньорства и ще се реализира в рамките на 24 месеца. Партньори: Италия, България и Германия, като партньор от България е „Асоциация за развитие на българския спорт“.