Първа международна среща по проект SpeeCh
20.05.2017 г.
В периода 18 – 21 май 2017, в община Карсоли, Италия се проведе първа среща по проект SpeeCh, в която взеха участие Йоанна Дочевска – координатор и Стефка Джобова – психомоторен специалист по проекта. Проект SpeeCh – Спортна психиатрична общност е проект, който стартира на 01 януари 2017 и ще реализира разнородни активности в следващите 2 години.

Основните му дейности са:

• Създаването на 3 интегрирани спортни асоциации в Италия, Германия и България. Членове на асоциациите: пациенти с психиатрични заболявания и младежи. Цел на асоциациите: да подпомагат социалното включване на пациенти с психиатрични заболявани в обществото чрез спортни активности.
• Публикация на наръчник "Методологии и техники за менажиране на спортни дейности, свързани със социалното включване в местните общности на хора с психиатрични заболявания".

Партниращите организации ще бъдат част от Европейската мрежа за интегриран футбол, която бе създадена по предходен проект, финансиран от програма Еразъм+. Откривайки и свързвайки отговорните за политиките в тази сфера, споделяйки добрите национални практики за методологии и техники за менажиране на спортни дейности в подкрепа на социалната интеграция на пациенти с психиатрични заболявания ще бъдат част от резултатите по проекта. Ще бъдат реализирани и няколко международни срещи, които да подготвят обществена кампания за активното включване на посочената целева група в социалния живот.

Във всяка от партньорските държави ще бъде проведена кампания за представяне на проекта и бъдещото създаване на спортни асоциации, чиито членове ще бъдат пациенти от психиатричните общности и младежи от местните общества. Ще бъде организирано и спортно събитие за 8 представители на целевата група, които ще вземат участие в международен спортен турнир в Берлин, Германия. Като продукт на проекта ще бъде издадена "Методологии и техники за менажиране на спортни дейности, свързани със социалното включване в местните общности на хора с психиатрични заболявания".

Проектът е съфинансиран от Програма "Еразъм+" на Европейската комисия - Малки съвместни партньорства и ще се реализира в рамките на 24 месеца. Партньори: Италия, България и Германия, като партньор от страна на България е „Асоциация за развитие на българския спорт“.