Международно обучение Safe in Sport се проведе в Турция
05.07.2018 г.
В периода 02 - 05 юли 2018, в град Сакаря, Турция се проведе международно практическо обучение Safe in Sport, което имаше за цел да запознае спортни треньори с добри практики за предпазване на спортуващите от травми при плиометрични упражение. В обучението се включиха 9 участника от всяка държава (6 участника, 2 експерта и 1 групов лидер), като в продължение на три дни спортните експерти на България, Хърватска и Турция обмениха опит и знания.

Акцент на обучението беше поставен върху различни тренировъчни подходи, при които се използват упражнения, позволяващи на мускулите да достигнат максимална сила за възможно най-кратко време - плиометрия. При плиометричните движения, мускулните фибри първо се натоварват чрез извършването на бързо, дълго разтягане, което е последвано от късо и концентрично свиване. Така еластичността и експлозивността на мускулите успява да генерира максимални количества от силовия потенциал на тялото. Към днешна дата, плиометрията се използва широко в тренировъчните режими на много професионални баскетболисти, волейболисти, футболисти, както и на всички останали атлети, които практикуват спортове, изискващи развитието на добра експлозивност. За жалост плиометричните занимания не се препоръчват за начинаещи и изискат поне минимална двигателна култура и предишна силова подготовка, защото в противен случай рискът от нежелани травми се повишава чувствително. По време на обучението, участниците получиха информация как да минимилизират риска от травми по време на тренировка за експлозивна сила особенно при деца и тинейджъри. Бяха разгледани и последните изследвания в областта и как най-успешно да развием силови възможности в долните крайници при минимален риск от контузия.

Българската група беше съставена от специалисти на Национална спортна академия „Васил Левски“ – доц. Валентин Панайотов, доктор, гл. ас. Мариана Борукова, ас. Мирела Христова, които представиха националните практики в сферата, фитнес инструктори от фитнес центрове Атлетик и Get Fit, а представител на Асоциация за развитие на българския спорт беше Ивайло Здравков – член на УС.
По проекта е планирано още едно международно обучение през есента на 2018, в което отново ще бъдат включени треньори от различни спортове, които ще могат да научат новостите в платометричното обучение, което е неразделна част от подготовката на много спортисти.

Платометричното обучение е метод за обучение, водещ до адаптиране на нивото на нервно-мускулната, костната и мускулната скоба: подобрено съхранение и използване на еластична енергия, увеличаване на работната площ на активирания мускул, подобрена реакция на несъзнателните нервни рефлекси, мускулно напрежение, повишена мускулна предварителна активация, подобрена мускулна координация. Подобряването на посочените функции несъмнено води до подобряване на мощността, следователно плиометричното обучение е неразделна част от подготовката на много спортисти и любители, от всички възрасти. Поради факта, че децата в периода на прехода от детството към юношеството имат чувствителни моторни умения (като скорост, гъвкавост, здравина и сила), планометричното обучение освен че е подходящо за развитие и подобряване на моторното изпълнение на скокове и бягане, може да бъде сериозен проблем, ако се предозира с процесът на обучение.

Поради това е важно да се подкрепи обменът на добри практики между заинтересованите страни в областта на спорта, и да се предприемат мерки, насочени към подобряване на предотвратяването на наранявания, за повишаване на осведомеността относно защитата на здравето на младите спортисти.
Дейностите по проекта се състоят основно от обмен на информация, добри практики и общи инициативи за обучение. Това ще доведе до създаването на учебно ръководство и видео за спортни треньори.

Проект SAFE in SPORT е съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейската комисия.