Спорт и физическа активност (Евробарометър 2010)Спорт и физическа активност-графики (Евробарометър 2010)Физическа активност в България (МБМД) Май 2011Спорт и физическа активност (Евробарометър 2014)Спорт и физическа активност-графики (Евробарометър 2014)Спортни данни на Европейско ниво (Евробарометър 2016)Изследвания, анализи и проучвания, изготвени от "Асоциация за развитие на българския спорт" (Studies, analyzes and researches prepared by the "Bulgarian sports development association")
Стратегия и наръчник за добри практики по проект "ЕС Бъди Активен!"Връзката между спорт и ценности в ЕвропаНеформално образование и спорт в ЕвропаПревенция чрез спорт - добри практикиАнгажиране на мъже и момчета в превенцията на домашното насилие чрез спорт. Възможности и обещаващи подходи - Анализ по проект "CORE"Engaging Men and Boys in Domestic Violence Prevention through sport. Opportunities and Promising Approaches - Analysis project "CORE"