Текущи проекти на Асоциация за развитие на българския спорт:

 • Проект "Стратегическо партньорство за промотиране на здравето сред младите" - Програма „Еразъм+”;

 • Проект “Спорт все по-близо до теб” - фондация “Новите лидери”

 • Проект „E.D.G.E.” – Програма „Еразъм+” – Спорт;

 • Проект „Младежко доброволчество в спорта” – Национална програма за младежта;

 • Проект „YSDA” – Програма „Еразъм+” – Спорт;

 • Проект „САМО СПОРТ” – Програма „Еразъм+” – Спорт;

 • Проект „Спорт в Европа всеки ден” – Програма „Еразъм+” – Спорт;

 • Развитие на методологията „Обучение чрез спорт” и доброволчество;

 • "Спорт близо до теб" - проект на АРБС за оптимизиране на мрежата от спортни клубове за детски и масов спорт;

 • "Бъди доброволец!" - кампания за мотивиране на доброволческите дейности в сферата на спорта;

 • Национална кампания "Аз спортувам" - кампания за стимулиране на спортната култура в България;

 • "Твоята книжка за физическа активност" - информационна кампания за популяризиране на спорта сред учениците в начален курс на обучение;

 • "Физическа активност на работното място" - кампания за скъсяване на дистанцията между физическата активност и работещите хора.


___________________________________________________________________________________

Приключили проекти на Асоциация за развитие на българския спорт:

 • Детски спортен празник "Движи се, забавлявай се!" - 2016;

 • Семинар по програма "Детска атлетика"

 • Проект „Семинар за изграждане на партньорство за Обучение чрез спорт” – Програма „Еразъм+”;

 • Проект „Здравословен начин на живот” – Програма „Еразъм+”;

 • Проект „Интеграция чрез спорт” – Програма „Еразъм+”;

 • Проект "DRIVE" - Програма „Еразъм+”;

 • Проект "СпортИграция" – Програма „Еразъм+”;

 • Проект "EU Be Active" – Програма „Еразъм+” - Спорт

 • Проект „Доброволчество за знания” – Програма „Еразъм+”

 • Детски спортен празник "Движи се, забавлявай се!" - 2015;

 • Проект „Общи характеристики на европейските култури” – Програма „Еразъм+”

 • Проект "HOP into NET" – Програма „Еразъм+”

 • Проект "Следващата стъпка към здрава Европа" – Програма „Еразъм+”

 • Проект "ETS Lab" – Програма „Еразъм+”

 • Проект "CORE" - по секторна програма Грюндвиг, дейност „Партньорства за познание“;

 • Развитие на методологията „Обучение чрез спорт” – Проект „Спортни ценности за по-добра Европа” – Програма „Еразъм+”

 • Младежки обмен "Европейско загряване" - Полша - 15 - 23.10.2014

 • Move week 2014 - Европейска седмица за физическа активност и спорт - координация за гр. София;

 • Проект "Младежко доброволчество в спорта" - програма "Младежта в действие" - 5.1.

 • Доброволчеството - Доброто в нас - декември 2013 - март 2014

 • "Парад на доброволчеството" - 21.02.12014г.

 • Move week 2013 - Европейска седмица за физическа активност и спорт - координация за гр. София

 • Коледен турнир на НСА - 23.12.2012

 • Национална Спортна Панорама 2012 - 20-22.04.2012

 • Турнир по силов трибой за любители - 25.03.2012

 • Спортен празник 88 СОУ - 17.09.2011

 • Детски турнир по футбол - 14.05.2011

 • Турнир по спортна стрелба - 16.04.2011

 • Турнир по силов трибой за любители - 13 март 2011 година

 • Първи лекоатлетически турнир "Атлетическа Коледа" - турнир за деца до 18 години - организиран съвместно с Българска федерация лека атлетика и с подкрепата на Девин и Пауър Марк - 21.12.2010, София

 • 4-ти лекоатлетически турнир "Децата на София" - организиран съвместно с Българска федерация лека атлетика и подкрепата на LG Electronics България - 18.09.2010, София

 • Дарение на 200 бр рекламни тениски с щампа за доброволците, участващи в организацията на Европейско първенство по зимни хвърляния - София 2011

 • Дарение на детски шкафове за нуждите на 78-мо ОДЗ "Детски свят"