Спортният сектор дава 3,5 % от заетостта и допринася с 3% за БВП на ЕС
18.01.2018 г.
Двойната кариера на спортистите е един от приоритетите в политиките за спорт и физическа активност на Европейската комисия. Италия е домакин на среща по проект ПАСПОРТ (Проект за Академична Спортна Подкрепа). Основната цел е да подпомага и насърчава добро управление в спорта и двойната кариера на спортистите чрез осведомяване на обществото относно затрудненията в комбинирането на спортна кариера с образованието.

Международни проучвания показват, че годишно една трета от активните спортисти се отказват от спорта, защото им отнема прекалено много време. ПАСПорт иска да подпомогне спортистите, като изгради транснационална партньорска мрежа и развие платформа за обучение на атлетите в сферата на спортния мениджмънт, като по този начин се цели да се подобри тяхното професионално развитие.

Темата е изключително важна защото спортния сектор дава не малка част от заетостта в целия ЕС, а именно 3,5% и същевременно допринася с 3% БВП на съюза. Двете години в които трябва да реализираме този проект са много малко. Сега се в период в който приключват европейските програми. Аз изключително се радвам, че по време на нашето европредседателство ще бъде разглеждана следващата многогодишна финансова рамка. Прогнозите са, че политиката в сферата на спорта ще се развива все повече. Към момента имаме 54 милиона евро инвестирани в сферата на спорта. Надяваме след 2020 година те да бъдат много повече, защото Европейската комисия осъзнава необходимостта от инвестиции в този сектор, сподели Йоанна Дочевска – председател на „Асоциацията за развитие на българския спорт“, която е партньор по проекта от българска страна.

Настоящото партньорство е изградено от 6 партньора от 5 различни страни. Проектът ще се съсредоточи в създаване и развитие на обучителна програма в сферата на спортния менуджмънт под формата на двойно-кариерна програма. Този процес ще бъде извършван от две академични организации в консорциум с шест партньора и сто спортисти. Това партньорство ще бъде съвместната работа на ключови партньори, които ще развият нови образователни модули за спортисти в сектора на управлението, като един от инструментите ще бъде изграждането на онлайн платформа.

Пълно интервю - Българско национално радио: https://bnr.bg/horizont/post/100921294