18.01.2018
Двойната кариера на спортистите е един от приоритетите в политиките за спорт и физическа активност на Европейската комисия. Италия е домакин на среща по проект ПАСПОРТ (Проект за Академична Спортна Подкреп...
15.01.2018
В периода 14 -17 януари 2018, в Сасари, Италия се проведе първа международна среща по про...
10.01.2018
Основната цел на Проект за Академична Спортна Подкрепа – ПАСПорт е да подпомага и насърчав...