Приключи обучителен курс Bullying Inside, Conflict Aside
24.06.2018 г.
В периода 16 – 23 юни 2018 година в Морфасо, Италия се проведе обучителен курс Bullying Inside, Conflict Aside. Държавите, които взеха участия бяха Испания, Гърция, България, Белгия, Чехия, Хърватска, Румъния, Литва и Естония.
Основната цел на обучителния курс бе тормозът в училище, който е много сериозна тема, оказваща влияние върху развитието на всяка личност.


Вярваме, че изучаването, анализирането, съобщаването и други инициативи могат да допринесат за детското здраве и създаването на здравословна общност като цяло. Солидарността и колегиалността са отхвърлени ценности на съжителство, защото не са били изпитвани в училищния живот. Главни стратегии за превенция могат да бъдат използването на диалога като инструмент за комуникация, изразяване на емоции и разрешаване на спорове, като насърчава уважението в училищната общност заедно с ученици и учители. Когато това се случи е нужна комуникацията между извършителите жертвите на тормоз. Нужно е родителите на жертвите и тези на извършителите да бъдат въвлечени, за да се промени това поведение.
Участниците бяха настанени на 115 километра от Милано, в прекрасна панорама на хълмовете на Вал д‘Арда и Морфасо.

Тренировъчният курс бе разделен на дни със специална тематика. Дните бяха провеждани чрез методите за неформално образование, емоционално обучение, лична и групова оценка, творчески дейности и създаване на видео.
Организацията домакин бе Sciara Progetti.

Проектът бе съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност КА1.