Кандидатствай за обучение REFLECT в Корсика
21.06.2018 г.
Кога:
26 септември – 5 октомври 2018 година
Къде:
Аячо, Франция
Участващи държави:
Белгия, България, Хърватска, Франция, Италия и Литва
Участници:
4 младежи от всяка държава без възрастово ограничение (2 участника от „Асоциация за развитие на българския спорт“)


Обучението е подходящо за ангажирани с младежка работа младежи работници и участници, които имат опит в обучението, образованието и воденето нa групи. С приоритет ще бъдат участниците с желанието да се развиват чрез метода на преживяването. Има възможност да се включат участници с физически увреждания. Не можем да покрием разходите на придружаващо лице, но CSJC разполага с две адаптирани стаи за участници с физически увреждания.

Цел:
REFLECT дава възможност на участниците да участват в активно обучение, като експериментират с метода за обучение чрез преживяване в колективна работна среда, базиран на открити въпроси насочени съм мястото и целта на треньор/обучител.
Целта е да се работи върху използването на рефлексия, емоционална интелигентност, активно слушане и доброжелателство в изграждането на човешкото същество, чрез осъществяването на тези учебни точки като ефективен посредник.
REFLECT има за цел да подобри уменията и качеството на работа на професионалисти, работещи с млади хора с по-малко възможности, въз основа на използването и силата на размисъл като инструмент за групово развитие и групова динамика. Това обучение е възможност за размисъл по темите за педагогика, колективна и лична подкрепа и сплотеност, като същевременно се работи върху собственото поведение на участниците с цел лично и професионално развитие чрез положителна педагогика и доброта.

Пътни разходи:
Възстановяването се изчислява чрез калкулатора за разстояние на европейската комисия с максимален лимит за възстановяване:
Максимална стойност: 275 евро на човек
При пристигането, всички участници трябва да предоставят всички оригинални билети и бордни карти и да изпратят по пощата оригиналните билети и бордни карти на адреса, който ще бъде предоставен. В рамките на 1 или 2 месеца, в зависимост от това колко бързо ще отнеме този процес, всички участници ще получат възстановяване на заплатените суми.
Настаняването е осигурено, а разходите за път ще бъдат възстановени в рамките на посочената сума.
Пътни разходи: Напомняме на нашите участници, че пътните разходи до Корсика може да бъдат високи и следва да се закупят билети веднага след потвърждение от страна на организаторите.

Такса участие:
55 евро на човек, която се заплаща на посрещащата организация в брой.

Кандидатстване:
• Апликационна форма: https://goo.gl/forms/2hnCwxO2upoFpLJp2
• Срок за кандидатстване: 03/07/2018
• Пълен инфо пакет: https://www.dropbox.com/s/a92vti2upxwij81/3.REFLECT_Infopack.pdf?dl=0

Проектът е съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия.