Кандидатствай за обучение YouthSocialAct в Кипър
11.06.2018 г.
Кога:
от 8 до 14 юли 2018, дата на пристигане - 7 юли, дата на заминаване - 15 юли 2018
Къде:
Оро̀клини, Ларнака, Кипър
Участници:
3 души /младежки работници без ограничение във възрастта/
За проекта:
Проект “YouthSocialAct: Youth Engagement in Initiatives Supporting Equality for All and Promoting Social Change” е координиран от Организация за социална политика и действие и е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия. Проектът е основан на следните нужди и реалности на обществата:
а) активното доброволчество като ключов и важен момент за насърчаване на младежкото и здравословното им развитие,
б) децата, юношите и младите хора имат силен глас, мнения и гледни точки към това как да насърчават промени в обществото и мнозинството от тях изразява желанието си да допринесе силно към социалните промени,
в) младите хора имат иновативни идеи за инициативи, насърчаващи социална промяна, но за съжалените не им се дава възможността, активно да участват в организацията на такива инициативи или, когато им се отдаде такава възможност липсва знание или насърчаване и правилни насоки,
г) в много случаи младежки НПО-та не разполагат с познания и опит, за да ангажират активно младите хора в проектирането и практическото прилагане на такива инициативи, въпреки че интересът е изразен,
д) ценностите за равенство, приемане и толерантност са сред най-ключовите ценности които трябва да се възпитават в младите доброволци. Равенството е важна ценност, която трябва да се възпита сред младите доброволци.

Проектът има за цел:
а) да повиши осведомеността за важността на обвързването на младите хора с инициативи, насърчаващи социални промени в техните общества, започвайки от насърчаването на равенство, приемане и толерантност за всички хора и
б) обучаване и подкрепа на млади работници в това как да подсигурят обвързването в такива инициативи и как да напътстват и практически да подкрепят млади хора в проектирането и реализацията на техните идеи и проекти, използвайки иновативни и модерни методи.

Дейности:
1. Обучителен курс организиран между 8 и 14 юли 2018 в Оро̀клини, Ларнака, Кипър. Общо 36 млади работници, лидери, мениджъри и активни доброволци от 11 страни от ЕС – Кипър, Полша, Испания, Румъния, България, Италия, Гърция, Малта, Австрия, Словакия и Унгария;
2. Създаване на кратко видео, озаглавено “YouthSocialAct”;
3. Флашмоб, организиран с цел да повиши осведомеността относно важността на обвързването на младежи с инициативи, насърчаващи равенство, толерантност, приемане и обединение на всички, за да се постигне социална промяна в обществата;
4. Мрежово събитие, в участващите държави след приключване на обучението и организирано от самите участници с цел а) да се разпространи информацията, отнасяща се за проекта, дейностите и резултатите, б) осигуряване на възможността, участниците да се срещнат и обменят гледни точки, идеи и контакти с млади хора от местни НПО и да в) създаване на контакти и колаборации с други да бъдещи общи дейности;
5. Публикация на наръчник, озаглавен ”YouthSocialAct: Youth Engagement in Initiatives Supporting Equality for All and Promoting Social Change”.

Профил на участниците:
 • Младежки работници, младежки лидери, доброволци работещи в младежки НПО, занимаващи се със социални дейности;
 • Над 18 години (без възрастово ограничение);
 • Ниво на английски (поне средно ниво на говорене и писане);
 • Възможност и гъвкавост за участие в обучителния курс в Кипър от 7 до 15 юли 2018 (включително дните за пътуване) в мултикултурна среда;
 • Опит в организацията на младежки дейности, целящи подкрепа и допринасяне към личностното развитие на младите хора;
 • Да работят или като младежки или социални работници, ментори, треньори или координатори (или да за заинтересовани от това да станат такива) с деца или младежи с по-малко възможности, активно занимаващи се с инициативи, насърчаващи равенство, толерантност и подкрепа в техните общества;
 • Да имат опит и знание в организирането на интерактивни неформални дейности, в които целева група да са деца, юноши и млади хора, целящи сила, борейки се с антисоциалните поведения и дейности, повишавайки самоувереността и самочувствието, насърчавайки ги да станат активни членове на обществата си, насърчавайки толерантност;
 • Да имат някакъв опит в груповото лидерство, мониторинг на групови дейности и при обучението/тренирането на други млади хора;
 • Да са жадни за разширяване на познанията си за нови методи, инструменти и програми, прилагани в други Европейски страни.

Забележки:
 • Балансът между половете трябва да се спазва колкото е възможно повече;
 • Приоритет ще са участниците, принадлежащи към групи с по-малко възможности /социални, икономически, здравословни/;
 • Моля отбележете, че резултатите от проекта включват снимки, видео и други материали, а участниците ще трябва да подпишат съгласие на насърчаване и разпространение.

Подготовка:
 • Презентация на изпращащата организация;
 • Мултикултурна вечер – презентация на държавите на участниците;
 • Презентация на добри практики, методи/инструменти, използвани да обвържат младите хора с такива инициативи;
 • Презентация на иновативни програми;
 • Идеи/гледни точки върху подготвянето на флашмоб;
 • Игри/енърджайзъри/забавни упражнения са добре дошли!
Настаняване:
Участниците ще отседнат в малък хотел в Оро̀клини

Пътни разходи:
Възстановяването се изчислява чрез калкулатора за разстояние на европейската комисия с максимален лимит за възстановяване:
Максимална стойност: 275 евро на човек
При пристигането, всички участници трябва да предоставят всички оригинални билети и бордни карти и да изпратят по пощата оригиналните билети и бордни карти на адреса, който ще бъде предоставен. В рамките на 1 или 2 месеца, в зависимост от това колко бързо ще отнеме този процес, всички участници ще получат възстановяване на заплатените суми.
Настаняването е осигурено, а разходите за път ще бъдат възстановени в рамките на посочената сума.

Кандидатстване:
Изпрати апликационна форма на info@bulsport.bg.
• Срок за кандидатстване: 20/06/2018
• Апликационна форма: https://www.dropbox.com/s/bauhsknbxqe0w3d/Application_Form.doc?dl=0
• Пълен инфо пакет: https://www.dropbox.com/s/ud88oewtwvt4f79/YouthSocialAct%20TC%20InfoPack.pdf?dl=0

Проектът е съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия.