Младежки обмен Sport Employs Youth се проведе в Унгария
07.05.2018 г.
От 28 април до 6 май 2018 година в Тата, Унгария бе проведен младежки обмен Sport Employs Youth! Държавите, които взеха участие в обмена бяха България, Испания, Кипър, Италия, Унгария и Латвия. Всяка държава имаше по 5 участника.

По време на обмена участниците получиха ценна информация за неоткритите съкровища, които крие спорта. Те имаха възможността да се запознаят с новите методологии, които използват спорта като инструмент, помагащ при развитието и подобрението на компетентността им за възможности за работа. Участниците научиха методологии, с които ще могат да разпространят полученото знание и ще помагат на другите.
Участниците се запознаха с много нови неща и посетиха Унгарския Олимпийски Тренировъчен Лагер, също така прекараха и една нощ в Будапеща. Участваха се запознаха и с методологията "Обучение чрез спорт", която дава отлични резултати за подобряване на трансверсалните умения на младите хора.