Младежки обмен Future health – our challenge се проведе в Полша
20.04.2018 г.
Ситуацията със здравето по света ни изправя пред сериозни предизвикателство. В епохата на съвременната цивилизация и високотехнологичната медицина, осведомеността за здравето все още е непълна и недостатъчна. Дали и до колко сме здрави? Какви са проблемите пред модерното здравеопазване? Може ли и как да повлияем положително върху нашето здраве?

Тези и други въпроси бяха дискутирани от младежи от 5 европейски страни: България, Кипър, Германия, Румъния и Полша. По време на 9-дневния младежки обмен в рамките на програма „Еразъм +” КА1 младежите се опитаха да отговорят на тези трудни въпроси.

Проект „Бъдещото здраве – наше предизвикателство” се състоя в Ополе през април 2018 година и в него взеха участие и младежи от България, които представляваха „Асоциация за развитие на българския спорт“, партньор по проекта. Младежите участваха в многобройни дейности, напомнящи популярното телевизионно предаване „Разбивачи на митове”. Участниците поеха ролята на ловци на митовете, търсещи здравни хипотези в Ополе. По време на младежкия обмен бяха тествани и няколко приложения за мобилни телефон – до каква степен и колко ефективни са те. Проектът предостави и отлична възможност за интегриране на младежите, стимулиране на междукултурното образование и творческите нагласи. В края на проекта участниците създадоха кампания, целяща да обърне внимание върху митовете в здравното образование и до колко полезни са мобилните приложения. Всички горепосочени дейности бяха реализирани в духа на неформалното образование.

Проект “ Future health – our challenge“ е финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 1 - „Младежка мобилност”.