Обучителен курс Спортът е пътя!
22.02.2018 г.
От 18 до 25 февруари 2018 година в Сасари, Сардиния бе проведен обучителен курс на тема Спортът е пътя.

Общо участниците бяха 20 от 8 държави, а от България - двама представители на Асоциация за развитие на българския спорт. Работният език беше английски.

Участниците бяха запознати и използваха методологията обучение чрез спорт. Дейностите се основаваха на неформалното обучение и инструменти като средство за предаване на предприемачески практики и ценности. Крайният резултат бе създаването на Наръчник за развитие на предприемачески умения използвайки методологията обучение чрез спорт.

От Асоциация за развитие на българския спорт участие взеха Калинка Гударовска - член на УС на АРБС и Мартина Дякова. По проект "Sport Education Triggering Entrepreneurial Action" ще бъде реализирана още една международна обучителна дейност в рамките на 2018 година.